Ketil Størdal er leder av Barnelegeforeningen og en av talspersonene for Kloke Valg-kampanjen som lanseres torsdag. Foto: Getty Images/arkivfoto

Undersøkelse blant 1528 leger: – Vi behandler for mye

Flertallet blant 1528 leger svarer at de gir for mye behandling. Press fra pasienten og dårlige henvisninger er hovedårsaken, ifølge legene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Flesteparten av de 1528 legene som har besvart en undersøkelse som Legeforeningen har utført, oppgir at de selv bidrar til en praksis der man overdiagnostiserer og overbehandler.
Les mer: Legene til kamp mot unødige undersøkelser
Undersøkelsen legges frem torsdag. Da lanserer Legeforeningen Kloke Valg-kampanjen; en norsk utgave av kampanjen Choosing Wisely, som ble startet i USA. Den har som mål å fremme samtaler mellom lege og pasient, slik at pasienten velger behandling som er evidensbasert og virkelig nødvendig.
Radiologer, barneleger og allmennmedisinere har svart i undersøkelsen.
Over 90 prosent i samtlige spesialiteter mener det skjer overbehandling og overdiagnostikk i norsk helsevesen.

«Et problem»
En stor overvekt av leger mener dette er et problem. Samtidig mener en svært høy andel at de selv overbehandler – og at det skjer på egen arbeidsplass.
Blant de 184 medlemmene i Norsk forening for radiologi som har svart, er henvisninger på feil grunnlag, og forventning om at man skal utføre prosedyren fra en overordnet kollega, de største grunnene til at de utfører undersøkelser de anser som unødige.

Utsatt for press
Barnelegene, 297 har svart, oppgir at en stor grunn er at de har mottatt henvisninger på for svakt grunnlag. Minst like mange svarer at også press fra pårørende og pasient er en stor årsak til overbehandling.
Frykter klager
1047 leger i Norsk forening for allmennmedisin har svart. De oppgir press fra pasient og pårørende som en stor årsak til overbehandling. Samtidig svarer en nesten like stor andel at de er engstelige for represalier og frykter klager.

Selvransakelseskampanje
Legene er også spurt om underbehandling, noe de mener forekommer, men i mindre grad enn overbehandling.

– Vi i prosjektledelsen for «Gjør kloke valg» synes ikke funnene er overraskende. Derfor kan kampanjen ses på som en selvransakelseskampanje. Bred enighet om overdiagnostikk og overbehandling som et problem er en god forutsetning for å kunne gjøre noe med det, uttaler Ketil Størdal, leder i Barnelegeforeningen og en av kampanjens talspersoner.

– Kultur en sterk driver for overbehandling

Dagens Medisin har tidligere møtt lederen for den internasjonale overbehandlingskampanjen Choosing Wisely, medisinprofessor Wendy Levinson.
Hun mener den sterkeste driveren for overdiagnostikk og overbehandling er kultur.

I Norge har det for eksempel i lengre tid vært en debatt om kne- og skulderkirurgi, som man fortsetter å utføre til tross for at både ortopeder og helsemyndigheter har erkjent at mange pasienter ikke har noen nytte av det.
Les mer: Mener studie setter «spikern i kista» for unødige kneoperasjoner

Men årsaken til at man fortsetter med disse prosedyrene samt andre man vet ikke gir noen nytte, handler ikke bare om penger, mener Levinson:

– Det er ikke bare pengene – det er forventningene vi har skapt, både hos pasientene og hos legene: Pasienten med et dårlig kne hadde en tante som fikk artroskopi, og legen har hatt en pasient en gang, som hadde nytte av det. Det er en kulturendring som må til. Evidens er en del av dette, men det er langt fra bare evidens som påvirker oss, sa hun til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS