«SATSER»:  – Akson hadde helt rett i kommunene har behov for nye systemer og det er det vi nå lager. Vi satser mange hundre millioner på dette, sier Kolbjørn Haarr, administrerende direktør i Dips og morselskapet Kernel.    Foto: Vidar Sandnes

«SATSER»:  – Akson hadde helt rett i kommunene har behov for nye systemer og det er det vi nå lager. Vi satser mange hundre millioner på dette, sier Kolbjørn Haarr, administrerende direktør i Dips og morselskapet Kernel.  

Foto: Vidar Sandnes

Satser på ny journalløsning for kommunene

–  Akson-bråket la en demper på investeringslysten, men nå når bølgene har lagt seg har vi valgt å satse, sier Kolbjørn Haarr, administrerende direktør i Kernel og Dips.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Kernel, morselskap til blant andre journalleverandøren Dips, har Awilhelmsen som største eier - selskapet der styreleder er tidligere helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen.

Nå kjøper de opp norske selskaper for å bygge det administrerende direktør Kolbjørn Haarr omtaler som et «kraftfullt norsk ehelse-selskap».

Akson-bråket la en demper på investeringslysten Kolbjørn Haar, Kernel/Dips-direktør

–  Et av hovedinitiativene er å bygge en ny journalløsning for kommunene, forteller Haarr til Dagens Medisin.

Høsten 2019 rettet Dips svært skarp kritikk mot Direktoratet for e-helses planlagte felles kommunale journal- og samhandlingsløsning, Akson. Kritikken ble fulgt opp av andre leverandører, Legeforeningen, forskere og politikere. Debatten raste i månedsvis. Oslo kommune var blant store aktører som var tydelige på at de ikke ville være med på prosjektet slik det ble skissert.

– Det ble etter hvert klart at det ikke bare var slik at vi gråt for vår syke mor: Etter at både fagfolk og politikere tok inn over seg at det bar galt av sted med Akson slik det var planlagt, så ble det et skifte. Man skjønner nå at det ikke er slik man griper an en sånn problemstilling på i 2021, sier Haarr til Dagens Medisin.

Nylig skrev Finansavisen at Kernel ansetter nye folk i stort omfang, og kjøper opp lovende norske e-helseselskaper. – Systemene for håndtering av pasientjournaler er store løft, ikke minst for kommunene. De kan ikke lages av hvem som helst, uttalte Haarr til Finansavisen. (krever innlogging). 

–  Vårt mål er å lage løsninger som både store og små kommuner kan kjøpe, og det er vår oppgave som leverandører å lage dette, kommenterer Haarr til Dagens Medisin.

– Jeg føler dette farvannet er klarere nå. Akson-bråket la en demper på investeringslysten, men nå når bølgene har lagt seg har vi valgt å satse. 
Selskapet er tungt inne i spesialisthelsetjenesten med journalsystemet sitt, bortsett fra i Helse Midt, de lager som kjent sitt eget journalsystem, Helseplattformen, og kjøper fra den amerikanske leverandøren Epic.

–  Så er det kommunene og dermed fastlegene. Mens kommunene har tre konkurrerende aktører, er det ganske mange som konkurrerer om fastlegene. De selskapene vi nå har kjøpt komplementerer oss slik at vi får den kompetansen som vi ikke er gode nok på i dag.

–  Betyr dette at dere lager deres egen Én innbygger én journal, et eget Akson?

– Akson hadde helt rett i kommunene har behov for nye systemer og det er det vi nå lager. Vi satser nå mange hundre millioner på dette.

– Hvor mange?

– Vi vet ikke det helt nå, men et tilstrekkelig antall. Vi har eiere som tenker langsiktig og som vil være med på å lage løsninger. Vi er i gang med kodingen for et felles system for kommunene som er bygd på moderne teknologi og som legger til rette for effektiv samhandling. Allerede nå i høst vil vi være i produksjon med første versjon med begrenset funksjonalitet.

Haarr sier videre at de bruker teknologier der mange kommuner kan koble seg til samme løsning.

–  Den vil være en webbasert skyløsning – en sky kan også være offentlig – og akkurat nå har EU og Norge en lovgivning som tilsier at det blir en såkalt privat sky. Men det er ikke noe som brukerne vil merke.

– Det viktigste nå er en ny kommunal løsning. Det er et svar på et behov.

– Kommer dere med en kommunal journalløsning før KS? (KS etablerer nå et interimsselskap for arbeidet frem til beslutningsunderlag er klart for kommunene., journ.anm).

– Det er fortsatt usikkert hva de kommer fram til. Jeg tror vi er ganske enige med KS når det gjelder behovene, og ikke minst at kommunene til slutt trenger statlig hjelp til finansiering. Vi lager nå en løsning for kommunene som møter de behovene kommunene har. Vi har et tett pilot - og utviklingssamarbeid med flere kommuner for å sikre det. I tillegg til klinisk funksjonalitet som kommunene så sårt trenger, er samhandling og evne til å dele data avgjørende.

–  Mange selskaper lager velferdsteknologi i 2021. Vi må kunne dele data begge veier. Og det handler også om innovasjon og innovasjonstakt. Det er mange norske selskaper som har gode ideer. Vi ser på det som en dugnad, der vi bygger en åpen plattform.

– Men dere skal tjene penger?

–  Ikke alt er gratis, det må være en selvsagt være forretning i dette. Vi opplever at vi tenker rett. Regjeringen og politikere har etterlyst kraftfulle norske e-helseselskaper. Noen av oppgavene som skal løses er veldig store, og krever kapital over tid – og tålmodighet.

Saken er mandag oppdatert med at KS etablerer et interimselskap for arbeidet frem til et beslutningsunderlag er klart for kommunene. KS har således ikke tatt på seg noe ansvar for å levere en kommunal journalløsning for kommunene. 

Powered by Labrador CMS