RETTER KRITIKK MOT DIREKTORATET: Marit Hermansen, president i Legeforeningen (midten), administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund (venstre øverst), Tor Levin Hofgaard, president i Norsk psykologforening (venstre nederst), Fred Hatlebrekke, leder i Norsk fysioterapeutforbund og president i Tannlegeforeningen, Camilla Hansen Steinum. Foto: Arkvivfoto, Fysioterapiforbundet, Norsk psykologiforening, Den norske tannlegeforening (Kristin Aksnes)

Fagmiljøer med hard kritikk mot Direktoratet for e-helse

Fire foreninger som representerer sentrale fagmiljøer i helsesektoren, samt Apotekforeningen, går knallhardt ut mot hvordan Direktoratet for e-helse jobber med e-helseprosjekter.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Saken er oppdatert kl 18:05 med et sitat fra Karl Vestli i Direktoratet for e-helse, som hadde falt ut ved første publisering.

–  Direktoratet for e-helse inviterer sjelden til reelle høringsrunder selv på sentrale veivalgdokumenter, men inviterer oftest til å gi innspill innenfor korte frister på uferdige dokumenter.

Dette skriver lederne for Apotekforeningen, Fysioterapeutforbundet, Legeforeningen, Psykologforeningen og Tannlegeforeningen i et brev til direktoratet.
– Vi representerer til sammen et meget høyt antall helsearbeidere som er avhengige av gode e-helseløsninger for å sikre trygg og effektiv helsehjelp til befolkningen, heter det i brevet.
Direktoratet for e-helse svarer blant annet at de er opptatt av tidlig involvering:

- Vi er glade for det økende engasjementet fra organisasjonene, og har tatt tak i innspillene vi fikk i brev fra organisasjonene. Blant annet har vi hatt dialog i møter der innspillene har vært tema, sier sier Karl Vestli, divisjonsdirektør for strategi og portefølje i Direktoratet for e-helse. Se hele deres svar nederst i saken.

– Ikke fått skriftlig svar
Foreningene bak brevet skriver at de mener det er «positivt med tidlig involvering», men at en slik strategi også bidrar til å redusere kvalitet i de innspillene organisasjoner kan gi:

–  Og gir en svakere forankring ut mot helsesektoren, heter det i brevet, som ble sendt i juni.

– Den erfaringen vi har fått i de årene som er gått siden Direktoratet for e-helse ble etablert, gjør at vi ser oss nødt til å be om bedre rutiner for innspill og høringer. Vi velger derfor nå å rette en felles henvendelse til direktoratet om dette, skriver de.

– Etterspør transparens
Tor Levin Hofgaard er president i Norsk psykologforening, vil ha mer åpenhet:

– For å lykkes med implementering av e-helseløsninger er det viktig å involvere de som skal benytte disse løsningene. Vi opplever at e-helsedirektoratet har et klart forbedringspotensial i å imøtekomme dette. Vi etterspør bedre og transparente rutiner for høringer som gjør det mulig å gi gode faglige innspill til de veivalgene som skal tas.

Administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund, sier de fortsatt er bekymret:

–  Apotekbransjen er fortsatt bekymret for mangelfull involvering fra e-helsemyndighetenes side, når de utvikler sine egne prosjekter. Vi er usikre på om de i tilstrekkelig grad har tatt inn over seg at det finnes en rekke private aktører i helsetjenesten som blir sterkt påvirket av de valgene de gjør.
– De må huske at apotekenes IT-systemer i seg selv er store og har en samfunnskritisk betydning. Det virker noen ganger paradoksalt at de opererer med så knappe frister, når de jobber med utviklingsløp som går over mange, mange år. Vi ser positivt på den prioriteringen de nå gjør på legemiddelområdet, og håper og tror at involveringen vil bli bedre fremover, sier Lund til Dagens Medisin.

Også president i Tannlegeforeningen, Camilla Hansen Steinum, bekrefter at hun stiller seg bak kritikken:

– Vi har opplevd at det er vanskelig å komme inn i prosessene, og har kjempet for å få være med.
Fikk være med
Fred Hatlebrekke, leder i Norsk fysioterapeutforbund, sier forbundet i etterkant av at brevet ble sendt, er tatt med:

–  Som aktør i kommunehelsetjenesten så skulle man forvente at vi fikk svar. Nå sitter vi imidlertid i styringsgruppen for Akson-prosjektet og det er vi fornøyd med. Vi måtte kontakte Direktoratet for e-helse og be om å få være med, det skulle bare mangle at vi ikke er der, sier han.

Legeforeningen, som forøvrig bekrefter at de stiller seg bak kritikken i brevet, har ikke svart på spørsmålene om saken, som Dagens Medisin stilte dem onsdag.

Direktoratet: – Har involvert

– I arbeidet med anbefaling av konsept for felles kommunal journal og samhandlingsløsning (Akson) ble det over en periode på et par år gjennomført rundt 140 møter, over 40 intervjuer med pasienter, leger, sykepleiere og fysioterapeuter og over 15 referansebesøk i pleie- og omsorgstjenesten.

Det sier Karl Vestli, divisjonsdirektør for strategi og portefølje i Direktoratet for e-helse til Dagens Medisin.

– Den 11. september inviterte vi til en hel dag om arkitektur- og standardiseringsarbeidet. Det er første gang vi arrangerer en slik konferanse, og den er et resultat av vårt mål om å bygge en arena for dialog og deling av informasjon om dette, uttaler han.

– Krevende
– Det å involvere tidlig i prosessen ved utvikling er krevende form, både for oss og de som blir involvert. Vi mener likevel dette gir den mest reelle formen for medvirkning i digitaliseringsarbeid.

– Involvering av helsepersonell og interesseorganisasjoner skjer gjennom blant annet Nasjonale arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjoner og arenaene for i den nasjonale styringsmodellen for e-helse; NUFA, NUIT og Nasjonalt e-helsestyre.

– I forbindelse med prosjekter og tiltak involverer vi både organisasjonene og helsepersonell gjennom blant annet intervjuer, referansebesøk, møter og ikke minst prosjektstyrer.
– I arbeidet med anbefaling av konsept for felles kommunal journal og samhandlingsløsning (Akson) ble det over en periode på et par år gjennomført rundt 140 møter, over 40 intervjuer med pasienter, leger, sykepleiere og fysioterapeuter og over 15 referansebesøk i pleie- og omsorgstjenesten, viser Vestli til.

–  Tidlig involvering for å avdekke behov hos pasienter og helsepersonell er viktig for oss, og noe vi vil gjøre enda mer av fremover selv om vi også kjører ordinære høringsprosesser, sier han.


Dagens Medisin har de siste dagene skrevet at Legeforeningen, IKT Norge og e-helseselskapet DIPS kritiserer Direktoratet for e-helses valg av konsept i arbeidet med å lage en felles kommunal journalløsning, Akson. Foreløpig er kostnadene anslått til 11 milliarder kroner. Les mer her: Refser gigantisk IT-prosjekt

Powered by Labrador CMS