SMITTEVERN: Omkledning til smittevernutstyr på intensivseksjonen før en vakt med kritisk syke koronapasienter. 

Foto: Anne Haga

Pandemien har vart i snart to år. Det er tiden det tar å utdanne en intensivsykepleier

De første intensivsykepleierne som startet utdanningen under pandemien, er nå i arbeid på Ahus.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Nyutdannet intensivsykepleier Mette Hvidsten Foto: privat

– Utdanningen er absolutt å anbefale om man er interessert i avansert medisin, sier nyutdannede Mette Hvidsten.

Ahus er det sykehuset som har behandlet flest covid-19-pasienter under pandemien. Og Hvidsten er en av tre intensivsykepleiere som startet utdanningen sin etter at pandemien brøt ut. Nå går hun ut i arbeid på intensivavdelingen på Akershus universitetssykehus.

Det skriver sykehuset på sine nettsider.

Bratt læringskurve

Sykepleier Mette Hvidsten forteller om en bratt læringskurve fra kommunehelsetjeneste, via akutten og nå til intensiven.

– Det har vært intenst, ikke minst på grunn av smittesituasjonen. Utdanningen har vært utfordrende, men veldig lærerik, og absolutt å anbefale om man er interessert i avansert medisin og akutt kritisk syke, sier hun til Ahus' egne nettsider. 

Hun mener tilbudet om utdanningsstillinger er en god løsning for å få utdannet flere spesialsykepleiere.

Doblet budsjettet

Det ble i høst startet opp et betydelig økt antall studenter i videreutdanning i intensivsykepleiere på Ahus. 12 utdanningsstillinger er finansiert av foretaket selv og 12 ekstra utdanningsstillinger finansieres delvis av Helse Sør-Øst, i tillegg er det 3 som tar intensivutdanningen på deltid.

Ytterligere 27 intensivsykepleiere er under utdanning på Ahus og vil være ferdig utdannet innen utgangen av 2022. 

Ahus har i løpet av fem år doblet budsjettet til utdanningsstillinger i videreutdanning i sykepleie, fra 12,6 millioner kroner i 2017 til 24,5 millioner kroner i 2021. I tillegg kommer 3,7 millioner kroner ekstra fra Helse Sør-Øst.  ​

Powered by Labrador CMS