STARTET: Den 30. desember 2020 gjorde Folkehelseinstituttet en justering i vaksineprioriteringen. Det ble bestemt at det settes av vaksiner til vaksinering av 15 000 helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Illustrasjonsbilde: Colourbox

Foto:

Sykehusene starter vaksinering av ansatte

Alle universitetssykehusene starter denne uken vaksinering av ansatte.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Akershus universitetssykehus (Ahus) og St. Olavs hospital startet vaksinering av ansatte mandag 11. januar.

Oslo universitetssykehus (OUS), Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Haukeland universitetssjukehus startet vaksinering i dag.

Stavanger universitetssykehus starter vaksinering av ansatte onsdag 13. januar.

Folkehelseinstituttet (FHI) gjorde en justering i vaksineprioriteringen 30. desember 2020. Det ble bestemt at det settes av vaksiner til vaksinering av 15 000 helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Inntil 20 prosent av vaksinedosene kommunene får, kan benyttes til helsepersonell i primærhelsetjenesten.

Startet mandag

Ahus skriver i en pressemelding at det er helsepersonell i pasientnært arbeid som får tilbudet først. Det er bekreftet at sykehuset får vaksinedoser til cirka 1400 ansatte.

– Det er veldig gledelig at vi nå kan vaksinere noen av våre medarbeidere. Vi vet ennå ikke om vi vil få flere, men jeg håper vi får mulighet til å dekke bredere enn vi foreløpig kan, uttaler administrerende direktør Øystein Mæland i en pressemelding.

Ahus skriver i en pressemelding at det ble satt 60 vaksiner mandag, og at planen fremover er å sette rundt 140 vaksiner om dagen. Det er ansatte som jobber innenfor intensiv- og overvåkingsavdelingen som blir prioritert først. Intensivseksjonen på Nordbyhagen regner med å ha de fleste i seksjonen vaksinert innen helgen. Sykehuset opplyser at akuttmottaket også ligger høyt på prioriteringslisten.

Også St. Olavs hospital startet vaksinering av ansatte mandag. Over 1200 ansatte skal vaksineres i uke to og tre opplyser kommunikasjonsavdelingen ved sykehuset.

– Ingen tid å miste

BEMANNING: – Skal vi sikre bemanningen fremover har vi ingen tid å miste for å vaksinere ansatte, uttaler medisinsk direktør Hilde Myhren. Foto: Arkiv

Haukeland universitetssjukehus, OUS og UNN startet vaksinering i dag. Ved Haukeland er det forventet at 600 ansatte ved sykehuset skal vaksineres denne uken. Første vaksine ble satt i dag, det skriver Bergens Tidende. Helsepersonell som jobber med pasienter med covid-19 får vaksine først.

Også Oslo universitetssykehus skriver på sin nettside at det kun er en liten andel av de ansatte som får vaksine i starten. I den første runden er det 2700 ansatte som blir vaksinert, opplyser kommunikasjonsavdelingen ved sykehuset.

– Vi ser fortsatt høy smitte i Oslo og mange innlagte covid-19 pasienter som trenger intensivbehandling. Skal vi sikre bemanningen fremover har vi ingen tid å miste for å vaksinere ansatte, uttaler medisinsk direktør Hilde Myhren.

Ved UNN er det intensiv- og akuttfunksjon og enkelte analysefunksjoner som blir prioritert i første omgang. Sykehuset har fått 670 vaksinedoser, som blir fordelt på uke to og tre. Det skriver sykehuset på sosiale medier.

– Det er godt å være i gang. Det er mye logistikk bak en slik vaksinering, alt skal gjennomføres i henhold til strenge krav. Men dette skal vi få til, uttaler administrerende direktør Anita Schumacher.

Vaksinering ved Stavanger universitetssykehus starter onsdag. I første runde får Helse Stavanger 1188 vaksinedoser (nok til 594 personer), skriver Helse Stavanger på sin nettside.

Korona-fravær ved universitetssykehusene

Siste oppdaterte status for smitte- og karantenetall for ansatte ved universitetssykehusene er som følger:

Ahus:

Ansatte i karantene: 164 (12. januar)

Ansatte med covid-19 smitte: 15 (12. januar)

Oslo universitetssykehus:

Ansatte i karantene: 31 (per 12. januar)

Ansatte med covid-19 smitte: 31 (12. januar)

Haukeland universitetssjukehus:

Ansatte i karantene: 38 (12. januar)

Ansatte med covid-19 smitte: 4 (positive prøver fra 1. januar 2021, i desember var det 32 positive prøver)

St. Olavs hospital:

Ansatte i karantene: 28 (11. januar)

Sykehuset oppgir at siden mars har 67 ansatte fått påvist covid-19.

Stavanger universitetssykehus:

Sykehuset oppgir at det er cirka 170 ansatte som er hjemmeværende på grunn av korona 12. januar. Det var ikke sikkert at alle dagens vaktkoder var registrert når Dagens Medisin henvendte seg, derfor cirka-tall.

Universitetssykehuset Nord-Norge:

Ansatte i karantene: 10 (11. januar)

Ansatte med covid-19 smitte: 0 (11. januar)

UNN oppdaterer tall for ansatte mandager og torsdager.

Powered by Labrador CMS