TAR LANG TID: Det er to år siden overlege Karianne Tøsse fikk klarsignal til å ta i bruk en ny fagjournal for barn og unge med diabetes, men ennå venter hun på å få tatt verktøyet i bruk. – For oss som jobber tett med pasientgruppen, er dette vanskelig å forstå, sier hun. Foto: Vidar Sandnes/Ahus

Foto:

Venter utålmodig på fagjournal for barn og unge

I 2020 fikk barne- og ungdomsklinikken ved Ahus klarsignal til å innføre en fagjournal for barn og unge med diabetes. To år senere venter de fortsatt på å få tatt verktøyet i bruk.

Barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus (Ahus) er blant klinikkene i Norge med flest barn og ungdom med type 1 diabetes – og antallet pasienter øker.

For over to år siden hørte overlege Karianne Tøsse om Fast Track Barnediabetesjournal, som var tatt i bruk på en del sykehus i Norge, i hovedsak på Vestlandet. Journalen er som Noklus diabetes for voksne, bare tilpasset barn og unge.

– Vi jobber hele tiden med å bli bedre på å behandle våre pasienter – og for at de får en lavere HbA1c. Dette fordi vi vet at dette betyr mye for langtidsprognosen. Diabetes er en krevende sykdom å leve med, både med tanke på konsekvenser i hverdagen og på lang sikt, sier Tøsse til Dagens Medisin.

Søkte, fikk ja

Det mest brukte målet på god behandling av diabetes er HbA1c, langtidsblodsukker. Sykehusene som har tatt Fast Track-verktøyet i bruk, har hatt markant nedgang i HbA1c hos sine pasienter.

– Vi søkte om å få dekket innføring av Fast Track i sykehusbudsjettet i 2020 og fikk ja. Vi var klare til å ta i bruk journalsystemet hos oss i november 2020 med opplæring fra Stavanger universitetssykehus. Men så strandet hele prosjektet, forteller Tøsse.

– Vi har nå vært på et årlig møte i regi av
Barnediabetesregisteret hvor de legger frem diabetesresultater for alle barne- og ungdomsavdelingene i Norge. Avdelingene som bruker Fast Track, har ytterligere markant fall i langtidsblodsukker, mens Ahus sakker akterut.

Avdelingene som bruker Fast Track, har markant fall i langtidsblodsukker, mens Ahus sakker akterut Karianne Tøsse

– Vi har ikke fått en dato for når vi kan innføre systemet. Det har nå gått to år siden vi var klare til å starte opp med noe som virker – og som er i bruk ved andre helseforetak. For oss som jobber tett med pasientgruppen, er dette vanskelig å forstå. Vi får ikke tatt i bruk et verktøy som vil bedre behandlingen, og pasientene får ikke det de fortjener.

Enkelt å holde seg oppdatert

Fast Track er utviklet ved barneavdelingen ved Stavanger universitetssykehus. Der har den vært i bruk siden 2019. Barnelege Jostein Førsvoll sier den bygger på den velkjente voksendiabetesjournalen Noklus diabetes, men er tilpasset barn og unge.

– Fast Track er en fagjournal som er egnet for dem som behandler barn med diabetes på legekontoret. Den er koblet til Dips og gjør det enkelt å legge inn behandlingsparametere, og legge inn oppdaterte opplysninger om hvilken behandling vi foreslår.

– Fordelen med å ha alle i en diabetes-fagjournal, er at det blir enkelt å følge populasjonen av pasienter man behandler. Vi har enkel tilgang på nøkkeltall og rapporter. Det gjør det også lett å finne frem til pasienter som ikke når behandlingsmålene. Dette var mye vanskeligere for oss tidligere, forteller han.

– For oss har dette gjort det veldig mye enklere å gjøre godt kvalitetsforbedringsarbeid. Vi ser at det nytter fordi vi får månedlige rapporter som viser hvordan vi behandler pasientpopulasjonen vår, og vi ser at det vi driver med, fortsatt fungerer.  Det er enkelt å følge pasientene over tid, og under kontrollene kan vi lett vise dem hvordan de ligger an i forhold til tidligere – med grafisk fremstilling av langtidsblodsukker og andre parametere for behandlingskontroll.

Sparer mye tid

Alle sykehus rapporterer inn data til Barnediabetesregisteret en gang i året. Men dataene blir først delt med de andre i september påfølgende år.

– Med en fagjournal får vi månedlige oppdateringer, og resultatene fra de andre sykehusene som bruker systemet er tilgjengelige for alle slik at vi kan sammenligne oss med dem. Det er sunt med litt konkurranse. Å se hva som er mulig å få til hos andre, gir oss en ide om hvordan vi kan bli enda litt bedre.

Fagjournalen gjør det, ifølge Førsvoll, også mye enklere å gjennomføre de årlige rapporteringene til Barnediabetesregisteret.

– Kvalitetsregisteret skaper en god del arbeid for barneavdelingene en gang i året. Man skal rapportere ulike ting, som for eksempel type insulinpumpe, blodprøver og kliniske opplysninger. Dette er allerede lagret i fagjournalen, og et automatisk datauttrekk gjør dette arbeidet mye enklere.

Jostein Førsvoll forteller at sykehuset utførte en ROS-analyse før verktøyet ble tatt i bruk.

– Alt nytt utstyr som skal tas i bruk i norske sykehus, må gjennom en ROS-analyse. Men dette verktøyet er basert på Noklus diabetes for voksne og er velkjent og velbrukt, så hos oss gikk dette raskt og det har også blitt innført ved åtte andre sykehus i Haugesund, Bergen, Førde, Bodø, Hammerfest, Harstad, Kirkenes og Tromsø.

Peker på desember 2022

Det er Sykehuspartner som har ansvaret for å levere IKT-løsninger til sykehusene i Helse Sør-Øst.

– Og vi er pålagt å legge til rette for fellesløsninger, der det vil gi god effekt og mest helse for pengene som bevilges. I denne saken ble det avdekket nettopp et slikt felles behov, redegjør Sykehuspartner i en e-post til Dagens Medisin.

–  Å anskaffe IKT-løsninger til helsevesenet, innebærer forvaltning av offentlige midler, og må følge etablerte regler og rutiner for offentlige anskaffelser. Da dette var avklart, sendte Helse Sør-Øst en bestilling på innføring til Sykehuspartner HF for den faktiske etableringen, og arbeidet ble da startet uten ugrunnet opphold. Leveransen ligger an til å fullføres innen planlagt frist, som er 19.12.2022, opplyser de videre.

Powered by Labrador CMS