VIKTIG: Tidlig oppdagelse og god helsehjelp er viktig for bedre utsikter, sier Helsedirektoratet. Foto: Privat

VIKTIG: Tidlig oppdagelse og god helsehjelp er viktig for bedre utsikter, sier Helsedirektoratet.

Foto: Privat

Nye anbefalinger for utredning av ADHD

Mistanke om ADHD er den vanligste årsaken til at barn og unge henvises til psykisk helsevern.

Publisert

Det er avdekket store forskjeller i utredningspraksis mellom ulike regioner i Norge.

– Tydelige anbefalinger for utredning av ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser kan bidra til å redusere disse forskjellene, sier Torunn Janbu, avdelingsdirektør for avdeling spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet skriver at tidlig oppdagelse og god helsehjelp derfor er viktig for bedre utsikter.

Dette er også bakgrunnen for at det nå er utarbeidet et nytt kapittel om utredning av ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser. Det inngår i pakkeforløp for psykiske lidelser blant barn og unge.

Nevroutviklingsforstyrrelser rammer rundt en av ti barn og unge. ADHD er den vanligste. Mennesker med nevroutviklingsforstyrrelser har også høyere risiko for en rekke negative helseeffekter. Det forsterker også behovet for en grundig utredning.

Her kan du lese de nyeste retningslinjene. 

– Mennesker med nevroutviklingsforstyrrelser er mer utsatt for tidlig død, ulykker, livsstilssykdommer og psykiske lidelser enn befolkningen ellers. Kunnskap om disse tilstandene kan derfor virke forebyggende, og føre til bedre livskvalitet og økt samfunnsdeltakelse, sier Janbu til Helsedirektoratets hjemmeside.

Powered by Labrador CMS