LIVSKVALITET: Forskning viser at tidlig og adekvat behandling av ADHD, inkludert bruk av medikamenter, kan forbedre livskvaliteten betydelig for klientene og deres familier, skriver Rolf Marvin Bøe Lindgren.

Å holde tilbake utredning og behandling for ADHD kan få alvorlige konsekvenser

Uten riktig intervensjon står barn med ADHD i fare for å møte enda større utfordringer i ungdomsårene og voksenlivet, inkludert høyere risiko for frafall i skolen, problemer i arbeidslivet, og vansker i sosiale relasjoner.

Publisert Sist oppdatert
Rolf Marvin Bøe Lindgren

Dette er et tilsvar til Forskningsgruppe Psykisk Helse og Familiesentrert Omsorg ved NTNU i Gjøviks artikkel Man trenger ikke være perfekt for å være normal i Dagens Medisin 2024-04-19.

Takk for deres perspektiver om ADHD-diagnoser og medisineringspraksiser. Jeg ønsker å belyse noen aspekter av denne komplekse og viktige diskusjonen.

ADHDs historiske røtter og alvorlighetsgrad

Det er vesentlig å anerkjenne at ADHD ikke er et moderne påfunn. Historiske medisinske dokumenter beskriver tilstander som sannsynligvis er det vi kaller ADHD allerede på slutten av 1700-tallet, og vår forståelse har utviklet seg betydelig siden da. ADHD er mer enn bare en uro eller konsentrasjonsvansker; det er en nevroutviklingsforstyrrelse som medfører betydelig funksjonssvikt på flere livsområder, inkludert sosialt samspill, akademisk ytelse og arbeidseffektivitet. Dette er ikke individuelle avvik fra normen, men snarere alvorlige utfordringer som krever adekvat intervensjon.

Overmedisinering kontra nødvendig medisinering

...tallene indikerer ikke overmedisinering

Debatten om overmedisinering må balanseres med erkjennelsen av ADHDs prevalens og effekten av behandlinger. Studier viser at omtrent 6 prosent av befolkningen lider av ADHD, hvor medisinering er effektiv for ca. 80 prosent av disse. Imidlertid er bare rundt 1.5 prosent av befolkningen medisinert for tilstanden. Disse tallene indikerer ikke overmedisinering, men heller en nøktern bruk av medikamenter som en del av en helhetlig behandlingsplan.

Kapasitetsutfordringer i skole og helsetjeneste

Det er urealistisk å forvente at skoler, Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT), eller Barne- og ungdomspsykiatrisk (BUP) alene kan håndtere den nødvendige behandlingen av ADHD uten medisinsk intervensjon. Disse institusjonene har verken kapasitet eller ressurser til å tilby alternativer som er like effektive som medikamentell behandling. Forskning viser at tidlig og adekvat behandling av ADHD, inkludert bruk av medikamenter, kan forbedre livskvaliteten betydelig for klientene og deres familier.

Langtidseffekter av ubehandlet ADHD

Å holde tilbake utredning og behandling kan ha alvorlige konsekvenser. Uten riktig intervensjon står barn med ADHD i fare for å møte enda større utfordringer i ungdomsårene og voksenlivet, inkludert høyere risiko for frafall i skolen, problemer i arbeidslivet, og vansker i sosiale relasjoner. Det er derfor kritisk at vi handler proaktivt for å støtte disse klientene fra en tidlig alder.

Oppfordring til videre forskning og handling

Samtidig som vi erkjenner behovet for forsiktighet i diagnostisering og behandling, må vi også handle basert på den beste tilgjengelige vitenskap. Vi trenger mer forskning for å forstå ADHDs etiologi og for å optimalisere behandlingsmetoder. Dette inkluderer utvikling av integrerte modeller som kombinerer medisinsk behandling med pedagogiske og psykologiske intervensjoner for å tilby en helhetlig støtte til de rammede.

Det er vår felles plikt å tilby den mest effektive hjelpen til barn og voksne med ADHD, slik at de kan oppnå sitt fulle potensial. Vi må være både rause og nøyaktige i vår tilnærming til psykisk helse, og alltid basere våre beslutninger på solid forskning og et helhetlig syn på menneskelig utvikling.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS