IMPULSKONTROLL: – Effektene prefrontalt er spesielt interessante fordi dette er områder som er veldig sentrale for impulskontroll og adferdsregulering, forklarte seniorforsker Astrid Kristine Bjørnebekk.  Foto: Henriette Isachsen

IMPULSKONTROLL: – Effektene prefrontalt er spesielt interessante fordi dette er områder som er veldig sentrale for impulskontroll og adferdsregulering, forklarte seniorforsker Astrid Kristine Bjørnebekk. 

Foto: Henriette Isachsen

Avhengighet av anabole steroider ga høyere hjernealder

– Akselerert hjernealdring ble sett blant de som hadde brukt anabole steroider i mer enn ti år og hos avhengige brukere, sier seniorforsker Astrid Kristine Bjørnebekk. 

I en studie, publisert i Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, kommer det fram at bruk av anabole steroider kan påvirke hjernens aldringsprosess. 

– Det vi fant var at de som bruker anabole steroider hadde høyere forventet hjernealder, som kan tyde på avvikende hjernealdring, fortalte Astrid Kristine Bjørnebekk, under årets Hjernehelsekonferanse. 

Bjørnebekk er seniorforsker ved Seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning (RusForsk), og leder av forskningsgruppen for anabole androgene steroider ved Oslo universitetssykehus.

 Vi undersøkte også om avviket i hjernealdring ville øke mellom to undersøkelser med tre år i mellom. ​I hovedmodellen, hvor vi undersøkte alle steroidebrukere mot kontrollgruppen, så var ikke funnene signifikante.

For deltakerne som hadde brukt anabole steroider i mer enn ti år, og hos avhengige brukere, viste resultatene akselerert aldring

 

LITE KUNNSKAP: Seniorforsker Astrid Bjørnebekk forteller at deltakerne ble spurt om de anså at helsepersonell hadde kunnskap om tematikken. – De opplevde stort sett at kunnskapsnivået var lavt.

      
        Foto: Henriette Isachsen
LITE KUNNSKAP: Seniorforsker Astrid Bjørnebekk forteller at deltakerne ble spurt om de anså at helsepersonell hadde kunnskap om tematikken. – De opplevde stort sett at kunnskapsnivået var lavt. Foto: Henriette Isachsen

Tynnere hjernebark

Seniorforskeren er interessert i hvordan bruk av høye doser av anabole steroider påvirker hjernen, og hvilke faktorer som er assosiert med utvikling av avhengighet.

– Anabole steroider kan føre til avhengighet – en av tre av de som begynner å bruke anabole steroider utvikler avhengighet. Vi ønsker å finne egenskaper eller karakteristiske trekk som kjennetegner disse individene, og som kanskje kan være en sårbarhet for å utvikle avhengighet. 

Det første de undersøkte var om det fantes utseendemessige trekk ved hjernen som kjennetegner steroideavhengighet. 

– Vi sammenlignet hjerneskanninger fra steroidebrukere som oppfyller kriteriene for avhengighet, med brukere som ikke oppfyller kriteriene til avhengighet. Det vi har funnet er regionale forskjeller på tykkelsen på hjernebarken.

Studien viste at avhengige brukere hadde tynnere hjernebark i flere områder i hjernen, både frontale områder, temporallappen, bakre områder av hjernen og parietallappen. 

– Effektene prefrontalt er spesielt interessante fordi dette er områder som er veldig sentrale for impulskontroll og adferdsregulering. Tynnere hjernebark i de områdene har også blitt sett ved andre typer avhengighet. 

Forskerne tror at tynnere hjernebark prefrontalt kan være assosiert med redusert impulskontroll, som kanskje kan være en mekanisme bak hvorfor man fortsetter og bruken eskalerer til tross for negativ innvirkning på personens liv. 

Bør vektlegges i behandling

De undersøke også om steroideavhengighet var assosiert med eksekutive vansker

– Man tror at det er en biomarkør for avhengighet og for andre lidelser, ikke minst Adhd. På nevropsykoligiske tester skilte de avhengige brukerne seg ut, de gjorde det dårligere på alle eksekutive funksjoner som vi undersøkte. Også når det gjelder eksekutive ferdigheter kartlagt med selvrapporteringsverktøy så var det helt tydelig at de som var avhengige skilte seg ut. 

Avhengige brukere hadde også mer symptomer på angst og depresjon. 

Forskerne så på personlighetstrekk og fant at antagonisme, disinhibisjon og rigid perfeksjonisme var spesielt assosiert med mer alvorlig AAS-avhengighet. Antagonisme var den tydeligeste prediktoren for alvorlig avhengighet.

Bjørnebekk mener at man burde legge vekt på dette i behandling og undersøke kognitive evner og personlighetstrekk. 

– De kan ha dårligere respons på vanlig behandling, det kan være mye drop-out, i tillegg til at bruken av anabole steroider er assosiert med en del bivirkninger som går på det hormonelle systemet.

Bjørnebekk forklarer at man får en undertrykkelse av testosteronproduksjonen, som er en hovedmekanisme for hvorfor det er vanskelig å slutte med anabole steroider når du først har begynt å bruke.

– Da kan det hende at man må undersøke hormonprøver og få en endokrinolog inn i bildet.

Lavt kunnskapsnivå

Tidligere studier har vist at blant pasienter i behandling for rusavhengighet hadde flere brukt anabole steroider, men ikke nødvendigvis i perioden de var i behandling. 

De fant at bruk av anabole steroider var assosiert med mer bekymringsfull atferd, mer alvorlig rusatferd, tidligere debut og mer personlighetspatologi. 

– Det vi også så i denne studien var at det var veldig få som hadde blitt spurt om de brukte anabole steroider når de var i rusbehandling, sier Bjørnebekk. 

Deltakerne ble også spurt om de anså at helsepersonell hadde kunnskap om tematikken.

– De opplevde stort sett at kunnskapsnivået var lavt. Det kan også være en grunn til at de ikke forteller om det. Jeg tenker at det bør inn i en standard kartleggingspakke for et best mulig skreddersydd behandlingstilbud. 

Powered by Labrador CMS