– Det var de foretaks- og hovedtillitsvalgte for NSF i OUS som gikk ut og sa at de ønsket å støtte organisasjonen Ung Kreft fremfor å delta med startkontingent til Kreftforeningen i sykkelløpet, sier Eli Gundhild By i Sykepleierforbundet. Foto: Arkivfoto

NSF-tillitsvalgte ba medlemmer avstå fra ideelt arrangement

Fordi inntektene går til Kreftforeningen, ba tillitsvalgte i Norsk sykepleieforbund sine medlemmer om ikke å delta på sykkelløp for OUS-ansatte. 

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– I denne saken synes jeg NSF dro det for langt ved å blande inn et privat ideelt arrangement der våre ansatte og deres familier er spesielt invitert, sier Morten Meyer, direktør for HR ved OUS. Foto: Arkivfoto

– Jeg konstaterer og tar til etterretning at NSF velger å bruke et sykkelløp for ansatte ved OUS og deres familier som et virkemiddel i en arbeidsgiverkonflikt med Kreftforeningen, sier Morten Meyer direktør for HR og personal i OUS.

Sykkelløpet Granfondo Don Pedro (GFDP) arrangeres 19. august for alle ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) med deres familier, pasienter og deres pårørende, samt resten av befolkningen på Østlandet.
Arrangørene er den tidligere proffsyklisten Dag Erik Pedersen og hans samboer Aina Veliz. Veliz er selv kreftsyk, og samboerparet ønsket å gi noe tilbake til sykehuset som behandler henne, øremerket kreftsaken og kreftforskning i OUS.

19 tatt ut i streik
Morten Meyer forklarer at OUS-ledelsen foreslo for arrangørene at overskuddet fra sykkelløpet kunne gå til en ideell organisasjon i stedet for å gå direkte til sykehuset, og valget til GFDP falt da på Kreftforeningen.

Kreftforeningen og NHO har imidlertid havnet i en arbeidskonflikt med Norsk sykepleierforbund (NSF), der 19 sykepleiere i Kreftforeningen er tatt ut i streik.

Det at startkontigenten og overskuddet fra sykkelløpet skulle gå til kreftsaken via Kreftforeningen, førte til at tillitsvalgte i NSF skal ha oppfordret sine medlemmer til ikke å delta i sykkelløpet. Denne oppfordringen ble også delt på NSF sine Facebook-sider. 

– For langt
Meyer sier han synes det er synd at sykepleierne ved OUS blir satt i klem på denne måten.

– Vi har 6500 sykepleiere som er ansatte hos oss. Samarbeidsavtalen med GFDP om sykkelløpet ble tatt svært godt imot hos de tillitsvalgte i OUS da den ble inngått i april, og startkontigenten går uavkortet til støtte for kreftsaken. NSF er i en legitim konflikt med NHO og Kreftforeningen og bruker tilgjengelige pressmidler, men i denne saken synes jeg likevel at NSF dro det for langt ved å blande inn et privat ideelt arrangement der våre ansatte og deres familier er spesielt invitert, sier han og legger til:  

– NSF informerte heller ikke GFDP-arrangørene eller OUS om at de kom til å boikotte arrangementet 19. august, sier han.

Løsning
OUS har nå i samråd med GFDP og Kreftforeningen tilbudt sykepleiere som er ansatt ved sykehuset å markere at deres startkontingent skal gå direkte til Fondsstiftelsen i OUS, øremerket til kreftforskning.

– Vi måtte selvsagt løse saken. Vi kunne ikke stå og se på at en så stor og viktig gruppe ansatte ved sykehuset ikke skulle kunne delta i løpet fordi 19 sykepleiere i Kreftforeningen er i streik. Vi er derfor glade for at vi kom frem til denne løsningen sammen med Kreftforeningen og arrangøren. På denne måten kan sykepleiere ved OUS og deres familier få delta likevel, sier Meyer. 
– Har fått støtte
– Det var de foretaks- og hovedtillitsvalgte for NSF i OUS som gikk ut og sa at de ønsket å støtte organisasjonen Ung Kreft fremfor å delta med startkontingent til Kreftforeningen i sykkelløpet. Dette oppfattet vi som en spontan støtteerklæring til de streikende, og var ikke noe som var drøftet med oss i forbundsledelsen, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk sykepleierforbund, på spørsmål om hvorfor de ba sine medlemmer om ikke å delta i sykkelløpet.

På kritikken fra Morten Meyer om at NSF har gått for langt, svarer By at hun ikke vet hva Meyer mener med "tilgjengelige pressmidler" i denne sammenhengen.

– At tillitsvalgte ikke vil bidra til å støtte en arbeidsgiver i konflikt må Kreftforeningen ha vært forberedt på, da de valgte å bryte løftene til sine sykepleiere om å videreføre deres lønns- og avtalevilkår. Det er en grunn til at NSF i denne saken har fått støtte fra nær sagt en samlet norsk arbeidstakerside, andre interesseorganisasjoner og et stort antall privatpersoner, sier By og fortsetter:

– Hvis et hotell er rammet av streik er det veldig vanlig at gjester og konferansearrangører sier at de ikke ønsker å bruke hotellet under streiken. Denne saken anses nok ikke annerledes for den store delen av befolkningen som ikke ønsker å støtte en arbeidsgiver under konflikt. Dette handler om viktige aspekter ved manges verdisyn, og det er derfor ikke nødvendig for NSF å bruke noe pressmiddel. Kreftforeningens omdømme henger sammen med hvordan de opptrer som arbeidsgiver, og det vil selvsagt også kunne ramme deres samarbeidspartnere. 

– Konstruktivt

– Stemmer det at NSF ikke informerte arrangørene bak sykkelløpet om at de kom til å oppfordre sine medlemmer om ikke å delta på arrangementet?

– Det var som nevnt ikke noe å informere om fra vår side, siden NSFs forbundsledelse ikke var en del av denne dialogen. Hvilken dialog det har vært lokalt på OUS kan ikke jeg svare for, annet enn å si at streiken i Kreftforeningen bør være godt kjent for alle.

– Hva syns du om den løsningen som nå er presentert?

– Vi synes det var et konstruktivt forslag fra arrangørene at startkontingent til de som ikke ønsker å gi penger til Kreftforeningen i stedet kan gå til Fondsstiftelsen i OUS, øremerket kreftforskning. Det er mange måter man kan støtte kreftsaken på. Som de fleste har fått med seg er vi ikke i streik mot kreftsaken, men mot Kreftforeningen. Det er ikke minst viktig for våre medlemmer som hver dag arbeider med de som har fått diagnostisert kreft, de som blir friske og de som ikke blir det. Da er det bra at man fortsatt kan støtte kreftsaken, uten å støtte en virksomhet hvor de ansatte er i streik. Vi har under denne streiken registrert at nettopp dette verdisynet for mange strekker seg langt utover egne rekker. Derfor er det bra at også andre enn NSF sine medlemmer får muligheten til å reservere seg mot dette, sier Eli Gunhild By.

Powered by Labrador CMS