IKKE MER RHF OG HR: Jon Magnussen, leder i Sykehusutvalget, ber om andre navn.
IKKE MER RHF OG HR: Jon Magnussen, leder i Sykehusutvalget, ber om andre navn.

Vil helseforetakene til livs - men bare i navnet

Ut med navn som Vestre Viken helseforetak og Helse Sør-Øst regionale helseforetak, foreslår Sykehusutvalget.

Publisert

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF) bør skifte navn til noe som er mer forståelig, mener Sykehusutvalget, som mandag la frem sin rapport «Fellesskapets sykehus».

–Vi synes at det like gjerne kan hete helseregion og sykehus, sier utvalgsleder Jon Magnussen til Dagens Medisin.

I dag består spesialisthelsetjenesten av sykehus som inngår i helseforetak. Helseforetakene er underlagt et regionalt helseforetak. For eksempel er Drammen sykehus underlagt Vestre Viken helseforetak, som igjen er en del av Helse Sør-Øst.

– Utgangspunktet vårt er at helseforetak i navnet gir et sterkere signal om forretningsdrift enn det vi liker, sier Magnussen.

De regionale helseforetakene omtales ofte som helseregioner. Magnussen mener at 50-årsjubileet for Storingsmelding 9 fra 1974-75 med tittelen «Sykehusbygging m.v. i et regionalisert helsevesen» er et egnet tidspunkt for å døpe om RHF-ene og HF-ene.

Dette foreslår Sykehusutvalget:

  • De regionale helseforetakene får samme navn som det geografiske området de har ansvaret for. De nye navnene vil da være Helseregion Sør-Øst, Helseregion Vest, Helseregion Midt-Norge og Helseregion Nord, helt uten RHF i parentes.
  • Utvalget foreslår også at helseforetakene skal hete sykehus, for eksempel Sykehusene Viken og Sykehusene Innlandet.

– Jeg tror det blir lettere å forstå, sier Magnussen.

Sykehusreformen ga oss både RHF og HF

Da helseforetaksmodellen ble innført i 2002, ble sykehusene statlige foretak, og det ble avspeilet både i navnet på de regionale helseforetakene og for helseforetakene som organiserer sykehusvirksomheten.

Utvalget skriver i sin rapport at at språk, navn og benevnelser er viktig for å oppleve eierskap til helsetjenesten.

Til tross for forslaget om navneendring foreslår utvalget ingen endring i organisasjonsform eller ansvarsforhold.

Powered by Labrador CMS