Elisabeth Olstad er bedt om å møte UNN-ledelsen, som mener hun har plikt til å redegjøre for varslersakene hun kjenner til. Legeforeningen mener det motsatte. Foto: UNN/Privat Foto:
Elisabeth Olstad er bedt om å møte UNN-ledelsen, som mener hun har plikt til å redegjøre for varslersakene hun kjenner til. Legeforeningen mener det motsatte. Foto: UNN/Privat Foto:

UNN-ledelsen ber foretakstillitsvalgt dokumentere varsler-saker

Ledelsen ved UNN krever at foretakstillitsvalgt Elisabeth Olstad legger fram dokumentasjon på at leger som varsler om kritikkverdige forhold motarbeides.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Foretakstillitsvalgt for Ylf ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Elisabeth Olstad, skrev i mars innlegget «Ukulturen ved UNN» i Nordlys.

Legeforeningen: - Har ingen plikt til å legge frem sakene
Her skriver hun: «Dessverre er det slik at man i debatten har valgt å dra fram mangel på konkrete saker i media som et bevis på at kulturen ikke eksisterer.»

 Deretter kommer Olstad med flere eksempler på konkrete saker som hun som tillitsvalgt skriver at hun kjenner til.

 I et brev fra UNN-ledelsen adressert til Olstad, som bærer tittelen «Vedrørende ditt medieutspill om «Ukulturen ved UNN»», som Dagens Medisin har fått tilgang til, skriver stabssjef ved UNN, Gøril Bertheussen, at «arbeidsgiver har undersøkelsesplikt (og omsorgsplikt) der slike påstander fremmes».

I brevet framholder Bertheussen at Olstad har plikt til å informere fullt ut om eksemplene hun har kommet med i media.

Olstad bes om å komme til et møte, der agendaen er «en avklaring av de sakene du tok opp i din artikkel i Nordlys».

– Arbeidsgiver er av den oppfatning at du også i tillitsvalgtrollen er forpliktet til å informere fullt ut om de eksemplene du har uttrykt i media. Dette fremgår av prinsippene i HA kap VII, heter det i brevet.

Dette mener Legeforeningen er juridisk feil:

– Eventuelt i beste fall unyansert, skriver foreningen, som på vegne av Olstad har svart på brevet hun fikk fra UNN.

– Olstad har ingen som helst rettslig plikt til å overhode å opplyse arbeidsgiver om fortrolig informasjon hun har fått i kraft av å være tillitsvalgt, heter det fra Legeforeningen, som bistår Olstad i saken.

 Frustrasjon
I brevet som Dagens Medisin har fått i hende, skriver Legeforeningens Frode Solberg at de reagerer med undring og frustrasjon over tonen i brevet.

– Hvis UNN virkelig hadde ønsket å bidra til at UNN var trygt for alle ansatte, ville man åpenbart formulert seg annerledes.

Frode Solberg, som er assisterende avdelingsdirektør og sjefadvokat i Legeforeningen, har følgende å si om saken:
– Vi bekrefter at en av våre tillitsvalgte ved UNN har mottatt et brev fra ledelsen etter et medieutspill om ukulturen ved sykehuset. Vi reagerer på tonen og innholdet i brevet, og har derfor svart på vegne av den tillitsvalgte, sier han til Dagens Medisin.
– Problemene ved UNN er godt dokumentert og har vedvart over flere år. Sykehusledelsen skal sørge for at tillitsvalgte føler seg trygge når krevende saker kommer opp. Legeforeningen følger denne saken nøye og imøteser UNNs svar på vårt brev.

- Personfokus
Elisabeth Olstad, som er LIS-lege, sier til Dagens Medisin at hun ikke ønsker å kommentere saken utover at hun sier at hun ønsker dialog med ledelsen, og at hun mener at UNN-ledelsen har et personfokus.
– Det er en belastning for meg.
– Forøvrig er det slik at ledelsen kjenner disse sakene, siden UNN-ledere på ulike nivåer har vært involvert i alle sakene. Det ville vært naturlig at UNN etterspurte informasjon fra sine egne ledere, og ikke fra meg som tillitsvalgt, sier Olstad.
- Vil oppklare faktum
Legeforeningen ber i brevet om en klargjøring hvorvidt UNN-direktør Tor Ingebrigtsen og/eller Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord, er gjort kjent med brevets innhold før det ble oversendt Olstad.

Det vil ikke stabssjef Gøril Bertheussen svare på overfor Dagens Medisin.
– Vi ønsker et møte for å oppklare faktum, fordi Olstad i artikkelen kommer med alvorlige påstander. Jeg tenker at det er kjempeviktig for oss som arbeidsgiver å vite fakta i saken, sier Bertheussen.

– Hva skjer om Olstad ikke vil legge fram sakene for dere?
– Hvis vi ikke får fakta har vi ingen mulighet til å gå videre i disse sakene. Hun har kanskje fått henvendelser der det er referert til saker hun selv ikke kjenner eller har undersøkt. Da skjønner jeg at det kan oppleves vanskelig for henne.

– Olstad sier hun opplever et sterkt personfokus fra deres side?

– Det er trist om hun opplever det slik. Vårt fokus er at en foretakstillitsvalgt har skrevet en artikkel og ikke henne som person.
– Legeforeningen skriver i sitt svar til deg at de «reagerer med undring og frustrasjon over tonen i brevet?»

– Jeg har ingen kommentarer til Legeforeningens brev, eller til Legeforeningens måte å lese brevet på, sier Bertheussen.

Powered by Labrador CMS