TRANGT: Den planlagte utbyggingen på Gaustad vil etterlate lite rom for fremtidig utbygging. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst peker derfor på et nytt lokalsykehus sør i Oslo som en mulig løsning, dersom det blir behov for større kapasitet i fremtiden. Foto:
TRANGT: Den planlagte utbyggingen på Gaustad vil etterlate lite rom for fremtidig utbygging. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst peker derfor på et nytt lokalsykehus sør i Oslo som en mulig løsning, dersom det blir behov for større kapasitet i fremtiden. Foto:

Åpner for nytt lokalsykehus sør i Oslo

Administrerende direktør Cathrine Lofthus svarer ut kapasitetsbekymringer med å åpne for nytt lokalsykehus på grensen til Follo.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Sykehusutbyggingen i Oslo er et gigantprosjekt, likevel har kritikere påpekt at fremtidige behov raskt kan vise seg å bli større enn ventet. Det er en kjent problematikk fra andre sykehusprosjekter, blant annet det nye sykehuset på Kalnes i Østfold. Tomten på Gaustad er svært trang og vil ikke kunne romme nye utbygginger.

Må finne balanse
«Det er avgjørende at man finner den rette balansen mellom størrelse på sykehuset og nødvendig volum for god kvalitet. Det planlegges ikke for store utvidelser på Gaustad», skriver administrerende direktør Cathrine Lofthus i sin anbefaling til styret i Helse Sør-Øst.

«Ved behov for økt kapasitet utover Gaustad og Aker slik det er planlagt per i dag, vil administrerende direktør heller tilrå at en vurderer et nytt lokalsykehus i søndre del av Oslo, ved grensen mot Folloregionen.»

Follo-alternativet
Det har tidligere blitt diskutert opprettelse av et lokalsykehus i Follo i Akershus. Dette har imidlertid blitt lagt på is i påvente av avklaringer om andre byggeprosjekter i regionen. Nå åpner altså Helse Sør-Øst-direktøren for at en eventuell sykehusutbygging må skje i sør og ikke i hovedstaden.

Satser på Lovisenberg og Diakonhjemmet
Økt bruk av Lovisenberg og Diakonhjemmet blir også en sentral brikke i det fremtidige sykehustilbudet i Helse Sør-Øst. Begge sykehusene skal arbeide for å øke egendekning og håndtere befolkningsvekst i egne opptaksområder. Helse Sør-Øst RHF har igangsatt et regionalt gjennomføringsprosjekt for oppgavedeling fra OUS til sykehusene som blant annet omhandler medikamentell kreftbehandling og dialyse.

Powered by Labrador CMS