PLANLEGGEREN: Indikatoren Planleggingshorisont viser i hvor stor grad sykehusene setter opp timeavtaler med fastsatt dato og tid for pasientene. Foto: skjermbilde Helsedirektoratet

PLANLEGGEREN: Indikatoren Planleggingshorisont viser i hvor stor grad sykehusene setter opp timeavtaler med fastsatt dato og tid for pasientene.

Foto: skjermbilde Helsedirektoratet

Nå kan sykehusene måle seg mot andre - og seg selv

Helsedirektoratet lanserte tirsdag en oversikt over planlagte pasientavtaler. Målet er å stimulere til forbedringsarbeid lokalt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Indikatoren «Planleggingshorisont» måler hvor stor andel av de planlagte pasientavtalene på sykehusene som er satt opp med fastsatt dag og tidspunkt.

Helse Midt er ikke med i oversikten da de har avdekket feil i sitt datauttrekk til Norsk pasientregister, men vil inkluderes når feilen er rettet.

Hilde Christiansen, direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest.

      
        Foto: Helse Vest
Hilde Christiansen, direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest. Foto: Helse Vest

Viktig å få tildelt time
– Det skal være gode, sammenhengende og planlagte pasientforløp med en tilstrekkelig lang planleggingshorisont i norske sykehus og helseregioner. I dag er det sånn at noen venter kort tid, andre litt lenger og noen noe lengre. Men det er kjempeviktig at de får tildelt time, sier Hilde Christiansen, direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest.

I dag har regionene ulike måter å følge med på planlegging av pasientavtaler. Det nye verktøyet gir en oversikt over planlagte pasientavtaler brutt ned på fagområde, dag-, døgn- eller poliklinisk behandling, samt helseforetak og helseregion, seks måneder frem i tid.

Man kan måle seg mot andre, men kanskje enda viktige; sammenligne seg selv med seg selv over tid Hilde Christiansen, direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest

– Her er det store læringsmuligheter, for eksempel innen fagområdene, hvor vi vet at det er store variasjoner. Og vi oppfordrer alle til å være nysgjerrig på hvordan andre gjør det, sier hun videre.

Oppfordrer til forbedring
Christiansen tror det er mye man kan lære av hverandre, på tvers av geografi og fagmiljø, og mener Planleggingshorisont kan være med på å legge til rette for dette.

– Man kan måle seg mot andre, men kanskje enda viktige; sammenligne seg selv med seg selv over tid. Dette er også er viktig for samfunnet og vil bidra til bedre resultater over tid og kortere ventetid, argumenterer hun, men understreker at forbedringsarbeid må skje lokalt:

– Nå må vi først gi helsepersonell litt tid til å sette seg inn i informasjonen og forstå sin egen profil. Deretter håper jeg de som ser at tallene sine ikke er så bra, lager seg klare og tydelige mål der resultatene kan bli bedre. De som allerede gjør det bra sammenlignet med andre, finner helt sikkert forbedringspotensial de også. 

Arbeidsgruppen for indikator- og metodeutvikling (AIM, opprettet i 2015) har hatt ansvaret for utviklingen av indikatoren planleggingshorisont. Alle de fire regionale helseforetakene har representanter i gruppen i tillegg til representanter fra Helsedirektoratet. Helse Vest leder i år sekretariatet for arbeidsgruppen.

Powered by Labrador CMS