FIKK VEDTAk: Administrerende direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus fikk igjennom sitt forslag til  styrevedtak om nye sykehus på Aker og Gaustad Foto: Vidar Sandnes
FIKK VEDTAk: Administrerende direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus fikk igjennom sitt forslag til styrevedtak om nye sykehus på Aker og Gaustad Foto: Vidar Sandnes

Konseptrapport for nye sykehus i Oslo vedtatt

Styret ved Oslo universitetssykehus vedtok torsdag kveld konseptrapporten for nye sykehus. De tillitsvalgte stemte mot og krevde protokolltilførsel.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

 – Vi er skeptiske til å låse dette til et forprosjekt dersom man ikke kan bygge så høyt som det legges opp til nå. Og hva gjør man hvis man ikke kan få den kapasiteten som det planlegges for nå? spurte Svein Erik Urstrømmen, foretakstillitsvalgt for Sykepleierforbundet ved Oslo universitetssykehus (OUS) på styremøtet torsdag ettermiddag.

Han etterlyste en plan B hvor det samtidig med planene som nå legges, utredes et alternativt.

– Risikoen er for høy til at vi ikke utreder et alternativ, sa Urstrømmen.  

På styremøtet redegjorde ledelsen ved Ous for den nye konseptrapporten som blant annet har en høyere kostnadsramme enn tidligere planer.

25 milliarder 
Investeringskalkylen er nå på 25 milliarder dersom tomter, universitetsarealer og byggelån holdes utenom. Kostnadene er likt fordelt mellom utbyggingen på Aker og Gaustad. Årsaken til de økte kostandene sammenlignet med tidligere anslag er at ledelsen nå anbefaler større utbygging og volum enn tidligere.

– Vi legger opp til 85 prosent beleggsprosent og poliklinisk åpningstid på åtte timer per døgn. Dette gir mulighet for kapasitetsutvidelse ved behov, og er en beleggsprosent og utnyttelse på linje med andre sykehus, sier styreleder Gunnar Bovim.

Han benyttet også anledningen til å understreke at det ikke er snakk om noen sprekk i økonomien slik enkelte medier har fremstilt sakspapirene.

– Vi har lagt inn andre premisser enn tidligere. Det er ingen kostnadssprekk, sier Bovim.

Psykisk helse versus barn og fødsler
Et punkt som har vært mye diskutert i forkant av styremøtet er hva som skulle inkluderes i den såkalt fase 1 for bygging på Aker og Gaustad i tillegg til tidligere vedtak. Særlig har det vært spørsmål om psykisk helse, avhengighet og TSB som skal til Aker, og barn, fødsler og gynekologi som skal til Gaustad.

– Det vil ideelt sett gi det beste resultatet både for pasientene og for sykehuset hvis vi kan inkludere både tilbudet til barn, gynekologi, samt fødsler og psykisk helse og avhengighet i forlengelsen av fase 1, sa administrerende direktør Bjørn Erikstein.

Han la til at dette må utredes nærmere selv om hans anbefaling til styret er at alle disse fagområdene går inn i fase 1.

Styrelederen var tydelig på at konseptet ledelsen anbefalte ville bli krevende, men at han sluttet seg helt til forslaget.

– Det vi skal bygge nå er ikke et bare et Oslo sykehus men et sykehus for hele landet. Det må vi ikke glemme, sa Bovim.

Tillitsvalgte stemte mot
Forslaget til ledelsen ble vedtatt med fire stemmer. De tre ansatterepresentantene stemte imot etter at et motforslag fra dem, som inkluderte utredning av ett alternativ forslag, ikke fikk flertall.

Da krevde de tillitsvalgte en omfattende protokolltilførsel. Her påpekes det at vedtaket har betydelig virksomhetsmessig risiko, at kapasitetsproblematikken ikke er godt nok håndtert på kort eller lang sikt, og at det er for høy reguleringsrisiko knyttet til prosjektet.

 – Jeg sier ikke at dette er lett, men jeg mener det er mulig, sa Bjørn Erikstein avslutningsvis.

Powered by Labrador CMS