FAGGRUPPEN FRA VENSTRE: Christine Esbensen (Ahus), Bruno Nightingale (Ahus), Gunhild Dalen (SØ, prosjektleder), Solvor Queseth (SØ), Guro Bræin-Kjellvik (SØ), Enrico Callegari (SØ), Andreas Skaug Hansen (SØ) og Inger Lise Gravaas (Ahus). Marianne Kvamsdahl (Ahus) var ikke tilstede da bildet ble tatt, vil overta lederstillingen fra 2017. Foto: Privat

Psykiatri-app skal gi bedre behandling

LIS-lege og prosjektleder Gunhild Dalen vil ha økt kvalitet og mer enhetlig praksis i akuttpsykiatrien.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Målet er å føre det akuttpsykiatriske fagfeltet mot en enhetlig praksis nasjonalt. I dag er det store regionale forskjeller på hvordan akuttpsykiatriske problemstillinger blir møtt. Derfor har vi utviklet denne appen, sier Gunhild Dalen, som er lege i spesialisering ved Sykehuset Østfold og prosjektleder for Veileder i akuttpsykiatri (VAP).

Veilederen har eksistert som papirutgave siden 2013, men er nå videreutviklet til applikasjon på iOS, Android og Windows. I skrivende stund har minst 2000 personer lastet ned gratisappen.

– Vi har fått en rekke positive tilbakemeldinger, og ikke bare fra leger i spesialisering, som VAP i utgangspunktet var tiltenkt. Også overleger i psykiatrien, leger i somatikken og legevaktsleger har vist stor interesse for veilederen, sier Dalen.

Høylytte diskusjoner
Sammen med en annen LIS-lege fikk hun idéen til veilederen høsten 2011.

– Under et diagnosemøte for alle legene ved psykiatrisk avdeling i Sykehuset Østfold ble diskusjonene omkring behandling av akutt mani noe høylytte. Som relativt uerfarne leger i spesialisering, merket vi et behov for standardisering av tilnærming og behandling i akuttpsykiatriske pasienter i vaktsammenheng der beslutninger bør tas raskt, sier Dalen.

Til sammen 35 leger og to psykologer jobbet frem veilederen etter en standardisert oppskrift, der kildene kun var anerkjente lærebøker og retningslinjer.  I fjor ble veilederen tildelt 500.000 kroner i innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst.

Skal videreutvikles
For å videreutvikle og kvalitetssikre innholdet har VAP-komitéen innledet et samarbeid med Akershus universitetssykehus, som har Norges største akuttpsykiatriske avdeling, samt Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus.

Det er nå nedsatt faggrupper av engasjerte og faginteresserte leger fra Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus, som leder det videre oppdaterings- og fagutviklingsarbeidet.

Dalen understreker at de fortsatt er i oppstartsfasen med veilederen.

Tror på økt rekruttering
– Vi ønsker tilbakemelding fra alle brukerne av VAP, slik at vi kan få innspill fra klinikere i hele landet. Våre ambisjoner er å sikre enn levende veileder inn i fremtiden som vil føre til økt kvalitet og sikkerhet i behandlingen av pasienter med akuttpsykiatriske problemstillinger både ved psykiatriske avdelinger, somatiske avdelinger og ved legevaktstjenesten i Norge, sier legen.

– I tillegg vil det bli en mer ensartet opplæring for nye leger i spesialisering i akuttpsykiatrien, noe som vil gi legen raskere faglig sikkerhet. Dette vil kunne føre til økt rekruttering av leger til psykiatrien.

Powered by Labrador CMS