ØNSKER KURSENDRING: Styret i Norsk onkologisk forening ønsker at planene om to protonsentre i Norge kanselleres. Foto: Illustrasjonsfoto/Skandionkliniken

Norsk onkologisk forening: – Ikke behov for to protonsentre

– Det er mye som skurrer, sier leder Stein Sundstrøm i Norsk onkologisk forening om planen om å opprette to protonsentre i Norge. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Fredag oppfordret Olbjørn Klepp, tidligere professor og avdelingsoverlege, Norsk onkologisk forening (NOF) til å «varsle om alvorlig feilprioritering» når det gjelder planene om å bygge to protonsentre i Norge. Nå får han svar.

«Medisinsk er behovet for protonbehandling lite, optimistiske beregninger tilsier 100 til 200 pasienter i året. I et slikt perspektiv er to sentre feil prioritering», skriver styret i Norsk onkologisk forening i et ferskt debattinnlegg i Dagens Medisin.

– Mye som skurrer

– Vi har ikke behov for to protonsentre. Man kan egentlig stille spørsmålstegn ved om man trenger ett senter når man ser på det reelle behovet, men det kan nok være riktig med et senter fordi Norge som rik nasjon kan ta ansvar for å forske på protonterapi, sier leder Stein Sundstrøm til Dagens Medisin.

I innlegget skriver NOF-styret at det er spesielt at bevilgningen fra politikerne ikke blir vurdert etter prioriteringskriteriene.

– Finansieringen av andre nye funksjoner i sykehusene må tas innen foretakets rammer, men med dette prosjektet kommer det glatt tre milliarder kroner utenom alle andre kanaler. Det strider mot prioriteringskriteriene. Det er mye som skurrer her, sier Sundstrøm.

Tror flertallet er enig

Innlegget er signert alle de fem medlemmene i styret: Leder Stein Sundstrøm, nestleder Arne Berg og styremedlemmene Astrid Dalhaug, Åse Vikesdal Svilosen og Åslaug Helland. Sundstrøm, Berg og Dalhaug har også tidligere kritisert planene.

– Vi er alle fem enig om at dette er vårt syn. Vi har også en klar formening om at et flertall av medlemmene er av samme oppfatning. Nå er dette litt delikat fordi vi er en fagmedisinsk forening. Noen av medlemmene er kanskje uenig, derfor har vi ikke sagt noe tidligere. Men etter den klare oppfordringen fra Olbjørn Klepp har vi bestemt oss for å si at det er foreningens klare syn. Det store flertallet er nok enig i at dette er en feilprioritering, sier Sundstrøm.

– Dere skriver at dere ikke har foretatt undersøkelser blant medlemmer om hva de mener. Er det ikke da problematisk å gå ut på denne måten?

– Vi har fått en sterk oppfordring fra Olbjørn Klepp. Utover det fikk vi også tilbakemeldinger på Onkologisk forum i høst og vi har fått mange eposter fra medlemmer. All informasjon som har kommet til oss, tilsier at det store flertallet mener at dette blir feil.

Sendte ikke ut spørreundersøkelse

Sundstrøm oppgir at styret har fått en oppfordring fra et medlem om å sende ut spørreskjema til alle NOF-medlemmene, men at styret valgte ikke å gjøre dette.

– Hvorfor sendte dere ikke ut spørreskjema til medlemmene?

– Vi valgte ikke å gjøre det fordi vi er en fagmedisinsk forening og fordi det er et delikat spørsmål.

– Er det aktuelt å foreta en slik undersøkelse nå?

– Nei, jeg tror ikke det. Om vi sender ut en oppfordring fra oss, vet jeg ikke hvor mange prosent av medlemsmassen som ville ha svart. Vi har sagt nei til dette.

– Bør kansellere planen

«Det bør ikke være for sent å snu», skriver styret i Norsk onkologisk forening i innlegget.

– Man bør kansellere planen om to protonsentre og heller bygge ett senter, sier Sundstrøm.

Men hvor senteret skal ligge, hvis det kun blir ett, har han ikke svar på.

– Det er delikat og kontroversielt å gå inn i hvor senteret skal ligge, der er kanskje ikke alle i styret enig i heller. Det er ikke vårt lodd å si hvor det skal bygges. Det må sykehusadministratorer og helsepolitikere si noe om. Det må bli en diskusjon på et annet nivå enn NOF, sier lederen for Norsk onkologisk forening.

Powered by Labrador CMS