PRESS: Pensjonerte fastleger oppga i større grad enn de andre legene at stort arbeidspress var en viktig årsak til at de avsluttet yrkeskarrieren. Foto: Gettyimages
PRESS: Pensjonerte fastleger oppga i større grad enn de andre legene at stort arbeidspress var en viktig årsak til at de avsluttet yrkeskarrieren. Foto: Gettyimages

Fastleger pensjonerer seg på grunn av arbeidspress

Britisk studie viser at allmennleger oftere enn andre leger pensjonerer seg på grunn av arbeidspresset. – Vi nærmer oss forholdene i England, sier leder for Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Studien er publisert i BMJ Open.

3.695 fastleger og leger i andre spesialiteter deltok i undersøkelsen. Legene var ferdigutdannet i 1974 eller i 1977, og median alder var 64 og 61 år.

Målet var å finne ut hvilke faktorer som påvirket deres avgjørelse om å pensjonere seg, og hva som kunne lokke dem til å fortsette i jobben noen år til.

55% fortsatt leger
Over halvparten jobbet fortsatt som leger, dette inkluderte 864 leger som offisielt hadde pensjonert seg, men likevel fortsatte å jobbe.

Pensjonerte fastleger oppga i større grad enn de andre legene at stort arbeidspress var en viktig årsak til at de avsluttet yrkeskarrieren. Dette gjaldt 51,6 prosent av fastlegene og 32,5 prosent av sykehuslegene.

Viktig å stå i jobben
I Norge er én av fire fastleger over 60 år.

– Det er svært viktig at fastlegene står i jobben lenge, og spesielt nå når vi har tiltagende rekrutteringssvikt. Vi ser også at erfarne fastleger slutter og begynner som leger andre steder i helsevesenet, sier Tom Ole Øren, leder for Allmennlegeforeningen.

Nærmer seg britiske forhold
Sentralstyret besøkte representanter for engelske allmennleger i London i september.

– Resultatene fra studien stemmer godt overens med inntrykkene vi fikk. Våre engelske kolleger fortalte om svært lange arbeidsdager, og det var ikke uvanlig med 40 konsultasjoner per dag, sier han.

Han mener Norge må lære av dette, slik at vi ikke havner i samme situasjon.

– Vi ser tydelig tendenser til at vi nærmer oss forholdene i England, med lange arbeidsdager og legevakt i tillegg. Vi i Allmennlegeforeningen jobber nå målrettet for å vise politikerne at fastlegeforholdene må fornyes raskt, sier han.

Til å leve med
Øren påpeker at de fleste fastleger ønsker å stå i jobben lenge.

– Vi trenger erfaringen fra våre gode kolleger, men det forutsetter en arbeidshverdag som er til å leve med, sier han.

Mer fritid
Studien viser også at hvis man ser alle spesialiteter under ett, var den mest vanlige årsaken til å gå av med pensjon å kunne bruke mer tid på fritidsaktiviteter.

Legene som fortsatt var i jobb, ble spurt om hva som kunne påvirke dem til å bli i yrket enda lenger. Mindre arbeidsrelatert byråkrati, mindre arbeidspress og kortere arbeidsdager var viktigst for de fleste legene. Her var det liten forskjell mellom spesialitetene.

Kvinnene pensjonerte seg tidligere
Studien viser også at en høyere prosentandel av de kvinnelige enn av de mannlige legene hadde pensjonert seg.

Forfatterne påpeker at dersom yngre generasjoner kvinnelige leger også pensjonerer seg tidlig, vil dette kunne medføre et stort frafall blant legestanden, siden så mange nyutdannede leger nå er kvinner.

Powered by Labrador CMS