Vil begrense skulderinngrep

I England og USA vurderes det nå ulike tiltak for å få ned økningen av antallet skulderinngrep.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Norsk Pasientregister (NPR) har utarbeidet tall for Dagens Medisin som viser stor økning i skulder- og kneoperasjoner i Norge mellom 2001 og 2011.
Vurderer å fjerne takst for operasjon
Overlege og forsker Jens Ivar Brox mener at så mange som 70 prosent av akromionreseksjonene - en operasjon  som utføres ved en vanlig skulderlidelse - er unødvendige.
Han får støtte av Cecilie Piene Schrøder, skulderkirurg ved Lovisenberg sykehus i Oslo og leder av Norsk Forening for Skulder og Albuekirurgi.
– Både i USA og England har økningen av disse operasjonene vært så store at man i England nå vurderer om man må søke myndighetene om tillatelse til å gjøre dette. I USA vurderer man å fjerne takstene på disse inngrepene, forteller Schrøder.
Feil indikasjon
– I Norge utføres det altfor mange akromionreseksjoner for såkalt inneklemmingssyndrom. Mange av dem er i beste fall helt unødvendige fordi pasientene, dersom de hadde fått adekvat fysioterapi og trening, kunne ha blitt helt bra uten kirurgi, sier hun.
– I tillegg opereres nok noen på feil indikasjon: Inneklemming er ofte et sekundært problem grunnet for eksempel instabilitet i skulderen, og problemet blir på ingen måte løst ved å utføre en akromionreseksjon. Dette gjelder spesielt unge pasienter.
– For utvalgte, noe eldre pasienter, der man har tatt de riktige røntgenbildene og påvist at det er beinpåleiringer, vil en akromionreseksjon være en god operasjon.
- Noen må opereres
Sigurd Liavaag er overlege, Ph.D ved Ortopedisk avdeling ved Sørlandet sykehus i  Arendal.
Han er enig med Brox i at man må være restriktive med inngrepet, men at han mener noen av disse pasientene fortsatt bør opereres:
– Det Jens Ivar Brox har helt rett i er at det ut i fra den kunnskapen vi har i dag så er det ikke holdepunkter for å si at det er noe forskjell i behandlingsresultatet mellom operativ behandling - med akromionreseksjon - fjerning av litt beinvev fra skulderbladoverhenget - og konservativ behandling uten operasjon, som for eksempel: fysioterapi -og eller injeksjoner med steroider, sier han.
Liavaag mener imidlertid at man fortsatt bør operere noen av disse pasientene, og utdyper sitt syn i en kronikk på dagensmedisin.no
Les mer: Sigurd Liavaag: Behandling av impingement syndrom i skulderen
– Ved å sile ut spesielle pasienter til en ortopedisk poliklinikk så vil det i seg selv gi en helt annen situasjon enn vurdering av en mye mer heterogen populasjon hos allmennlege, fysikalsk medisiner eller hos fysioterapeut, skriver Liavaag.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Et paradoks»

Piene Schrøder sier det er et paradoks at man får seks måneder fri fysioterapi etter en operasjon, men ingen rett til dette på forhånd.
– Samfunnet ville ha spart store summer ved å sørge for gratis og riktig fysioterapi før man eventuelt vurderte kirurgi, sier hun.
Ved Lovisenberg sykehus ble det i 2012 utført 32 isolerte akromionreseksjoner av totalt nesten 700 artroskopiske skulderinngrep, ifølge Piene Schrøder.
Jens Ivar Brox har for øvrig vært veileder for Piene Schrøders doktoravhandling.

Powered by Labrador CMS