Svensk helseprioritering får kraftig kritikk

Også svenskene slet med å bestemme seg for om pasienter skulle få kreftmedisinen ipilimumab. Nå får det svenske prioriteringssystemet nærmest slakt i ny rapport.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

NLT-gruppen (Nya LäkemedelsTerapier), som er en del av Sveriges Kommuner och Landsting,  som har ansvaret for å anbefale nye legemidler til helsemyndighetene får kraftig kritikk fra helsemyndigheten Vårdanalys.
Ipilimumab-trøbbel
I en fersk rapport fastslår de blant annet at prioriteringsarbeidet er preget av manglende transparens og ikke er forenelig med offentlighetsprinsippene.
I likhet med i Norge, var innføringen av legemidlet ipilimumab (Yervoy) en hard nøtt for svenskene.
I Sverige lovet legemiddelfirmaet som markedsfører ipilimumab, Bristol Myers Squibb (BMS) samtlige landsting en prisavtale som innebærer at kostnaden per QALY ble redusert til et nivå som ville vært akseptert av den statlige myndigheten TLV -  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket - dersom medisinen skulle inngått i  svenske behandlingsanbefalinger.
Også i Norge ville BMS inngå en hemmelig avtale med helsemyndighetene, men dette nektet norske myndigheter å godta.
Prøvde hemmeligholdet for retten
I Sverige er hemmligholdet rundt ipilimumab-avtalen som legemiddelfirmaet har med blant annet region Skåne, prøvd rettslig, etter at Dagens Medisin i Sverige begjærte innsyn i avtalen. Den såkalte Kammarrätten konkluderte at delen i avtalen som om handlet om rabatter, fortsatt skulle hemmeligholdes.
I Sverige er det store forskjeller i hvilken utstrekning de nye legemidlene som Yervoy og Zytiga, brukes i de ulike regionene.

Powered by Labrador CMS