– Vi ønsker helst at behandlinger skal bli tilgjengelig via det offentlige. For vår del er dette det siste skrittet vi tar etter å ha forsøkt å komme til enighet, sier pris – og markedstilgang i Roche, Audun Ohna. Foto:
– Vi ønsker helst at behandlinger skal bli tilgjengelig via det offentlige. For vår del er dette det siste skrittet vi tar etter å ha forsøkt å komme til enighet, sier pris – og markedstilgang i Roche, Audun Ohna. Foto:

Roche: – Ønsker å bidra til en løsning for pasientene

–  Vi føler vi har vært i dialog med myndighetene lenge uten å ha greid å lande en avtale.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dette sier direktør for pris - og markedstilgang i Roche, Audun Ohna, som viser til at prosessen med å få godkjent legemidlet har pågått over tid.

– For at dette skulle bli kostnadseffektivt, så var det et krav fra myndighetene om at vi skulle senke prisene.
Som Dagens Medisin skriver, vil Roche gi ut kreftlegemidlet bevacizumab (Avastin) gratis.

– Vil gå på økonomisk tap
– Problemet for oss som driver kommersielt, er at de ber oss om en så stor rabatt at vi totalt sett går på økonomisk tap. Det lønner seg ikke for oss å lansere legemidlet for de nye pasientene. Derfor kom vi med forslag til løsning, der det offentlige kunne bruke bevacozumab til flere pasienter uten økte kostnader, sier Ohna.

–  Så på den måten kan vi vel si at vi gir vi hundre prosent rabatt til disse pasientene. Vi har forsøkt å løse dette både med en volumavtale og at vi kunne gi økt rabatt. Dette ble sagt nei til grunnet Beslutningsforums «prinsipp om flat rabatt». Normalt sett tilbyr vi samme rabatter til det private som til det offentlige. Vi har også fått forespørsel fra pasientforeningene om å tilby det samme til private sykehus. Og nå tilbyr vi altså denne avtalen, sier Ohna.

–  Har dere tenkt at det offentlige automatisk betaler for resten av kostnadene?

– Vi har ikke mulighet til å tilby noe utover det vi tilbyr til det offentlige, og det er hundre prosent rabatt på legemidlet til de to pasientgruppene. Uheldigvis vil det medføre at pasientene som velger å gå til det private må regne med å betale ut av egen lomme, for kombinasjonslegemidler, administrering av legemidlene og så videre.

–  Hva ønsker dere å oppnå med tilbudet?

–  Først og fremst ønsker vi å bidra til en løsning for de to pasientgruppene, særlig når det gjelder livmorhalskreft der det lenge har vært et skrikende behov.  Vi føler vi har vært i dialog med myndighetene så lenge uten å ha greid å lande en avtale. Så ønsker vi å oppnå at det blir rom for mer innovative prisløsninger fremover, i første omgang som gjør at små pasientgrupper får tilgang til legemidler med flere indikasjoner. 

–  Lungekreft-legene sier den behandlingen dere tilbyr i prinsippet er lik den som allerede tilbys i det offentlige?

–  Jeg er sikker på at legene gjør en riktig tolkning der, men det kan være et viktig behandlingsalternativ for enkelte pasienter.

–  Det er svært gledelig at pasienter med livmorhalskreft kan tilbys immunterapi i kombinasjon med Avastin via den kliniske studien. Kliniske studier er en viktig del av behandlingstilbudet, men er ikke relevant for alle pasienter. Problemstillingen som har hindret tilgang til Avastin for pasienter med livmorhalskreft i de offentlige siden 2016 er fortsatt like relevant.   

–  Tilbudet gis kun på klinikker i Oslo, hva med dem som bor langt fra hovedstaden?

–  Vi er åpne for at alle skal kunne få tilbudet, men vi forstår utfordringen med at de fleste private behandlingssteder ligger i Oslo. 

«Siste skrittet vi tar»

–  Noen vil mene at dere bidrar ytterligere til et todelt helsevesen?

– Situasjoner der visse behandlinger får nei bidrar selvsagt til at noen ikke får mulighet til å få behandling. Derfor er det viktig å se på ting som nye innkjøpsløsninger og nye innovative måter å anskaffe legemidler på. Handlingsrommet i dag gjør at man ikke har kommet fram til å mange fruktbare resultater. Vi ønsker helst at behandlinger skal bli tilgjengelig via det offentlige. For vår del er dette det siste skrittet vi tar etter å ha forsøkt å komme til enighet. Systemet i dag er for rigid. Vi håper at vi kan komme fram til en god løsning for pasientene i det offentlige helsevesen som samtidig er spiselig for kommersielle aktører.

–  Hvor lenge gjelder tilbudet?

–  Det gjelder fram til konkurranse på Avastin inntreffer.

–  Er det én av grunnene til at dere gjør dette nå?

–  Det er vanskelig å spekulere på hva vi ville gjort i en annen situasjon, men det kan være en del av årsaken til at myndighetene ikke sier ja til tilbudet vi har gitt.

–  Vi kommer til å fortsette å jobbe for at disse pasientene får behandling via offentlige sykehus. I tillegg ønsker vi tettere dialog med beslutningstagerne om «prinsippet om flat rabatt» og praktiske løsninger for små pasientgrupper. 

 

Samarbeider med pasientforeningene

 Det er pasientforeningene Gynkreftforeningen og Lungekreftforeningen som sammen med Roche går ut med tilbudet.

Styreleder i Gynkreftforeningen, Jeanette Hoel, visste ikke at det fantes en studie som kan tilbys livmorhalskreftpasientene. Vi har spurt Hoel om de har informert pasientene om at de kan risikere å betale selv:

–  Når de har fått førstekonsultasjonen så må de hvis de velger å gå videre privat betale de behandlingskostnader som klinikkene velger. Vi har erfart at de har ulike priser her, og det må pasientene vurdere og selvfølgelig få informasjon om. De øvrige medisinene i pakken er godkjent av det offentlige. Hvis pasientene nektes disse i det offentlige helsevesenet fordi pasienten får en gratis tilleggsmedisin, så finner jeg ikke ord for hvordan Beslutningsforum vurderer pasientens liv og helse fremfor prinsipper. Skulle det skje, vil vi snarest be om et møte med helseministeren for å høre om dette er måten han ønsker å drive pasientenes helsetjeneste på.

På spørsmål om de har informert pasientene om at det finnes en studie, svarer hun:
– Vi er det siste døgnet informert om at det nå rekrutteres til et studie på dette, noe vi er svært glade for. Det vil vi informere om på vår nettside når vi legger ut saken, sier Hoel.

På spørsmål til styreleder i Lungekreftforeningen, svarer styreleder Jeanette Hoel slik, når vi spør om hva de tenker om at denne gruppen lungekreftpasienter i dag i prinsippet får lik behandling i det offentlige:

–  Ikke noe er bedre enn det, men i sitt siste møte sa Beslutningsforum nei til kombinasjonsbehandlingen som inkluderte Avastin, til tross for at tilbudet fra legemiddelselskapet var at Avastin ble gitt uten at det ga helsevesenet høyere kostnader. Det er det som har fått oss til å reagere. Prinsipper for hvordan medisiner skal prises settes foran å gi legene mulighet til å tilby pasienter denne behandlingen.

 –  Selve legemidlet tilbys gratis, og en førstegangskonsultasjon hos en av klinikkene er gratis. Men kombinasjonslegemidlene er ikke gratis, heller ikke oppfølging og administrering av legemidlene. Man kan ikke garantere at det offentlige vil ta regningen. Informerer dere pasientene om at de kan bli sittende med regningen selv?

–  Det vil vi selvfølgelig informere om, og grunnen til at vi har fått med flere private aktører er jo også at det her vil være en viss priskonkurranse. Det vi imidlertid håper er at prinsippene ikke nok en gang settes foran pasientenes liv og helse. Det må være mulig å få med seg medisinen som er gratis, og ta den med seg inn til helsevesenet som dekker den øvrige behandlingen, svarer Hoel.

Powered by Labrador CMS