Lege ut mot «nytteløse og udokumenterte ME-råd»

– Verken nevrologene eller indremedisinerne ville ha pasientene som var henvist med spørsmål om ME, hevder lege.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Ruth Foseide Thorkildsen var lege ved indremedisinsk poliklinikk på Aker sykehus da hun  skal ha forsøkt å varsle ledelsen ved ME-senteret, samt egen klinikk, om det hun hevder var mangel på fokusert utreding av pasienter henvist med spørsmål om ME.
I en kronikk som nå publiseres i Oslo Legeforenings blad Journalen forteller Foseide at hennes klinikk ble satt til å utrede flere hundre henvisninger som alle var mellom ett og et halvt og to år gamle.
- Kranglet i to år
Hun sier det i to år verserte en krangel i nåværende Oslo Universitetssykehus (OUS) om hvem som skulle ta seg av pasienter henvist med ME:
–  Verken nevrologene eller indremedisinerne ville ha dem, skriver Foseide Thorkildsen, som også er foretakstillitsvalgt ved OUS for Yngre legers forening (YLF).
Hun skriver videre:
–  Vi var en gjeng indremedisinspirer som fikk en kort introduksjon til utredning og tiltak for pasientgruppen CFS/ME. Det tydeligste budskapet var tiltaksbudskapet: Pasientene skulle få trygdeutbetalinger dersom de oppfylte visse kriterier, skriver Thorkildsen, som bekrefter historien overfor Dagens Medisin.
Varslet
Foseide Thorkildsen skriver i Journalen at hun sendte e-post til ledelsen ved ME-senteret og til egen klinikk der hun påpekte mangel på fokusert utredning.
Hun stilte også spørsmål ved fagligheten som lå til grunn og hvorvidt det forelå kost–nytte-analyser av utredningen de var pålagt å følge, og skriver i kronikken at hun ikke fikk svar på kjernespørsmålene.
OUS vil ikke kommentere
Ledelsen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) uttaler til Dagens Medisin via sin medievakt at de velger å ikke kommentere kronikken til Ruth Foseide Thorkildsen.
I høst sendte  Helsedirektoratet ut høringsforslag til en ME/CFS-veileder.
Foseide Thorkildsen etterlyser faglighet i forslaget og viser til at Helsedirektoratet komer med anbefalinger som ikke støttes verken av forskningsbasert eller evidensbasert litteratur.
Helsedirektoratet: - Enig i behov for mer forskning
Helsedirektoratets direktør for avdeling  rehabilitering og sjeldne tilstander, Anne-Stina S. Nordmo viser til at direktoratet er i ferd med  ferdigstille veilederen, og at hun derfor kun har følgende kommentar til Thorkildsens uttalelser:
 
–  Helsedirektoratet har fått mange høringsinnspill som vi tar hensyn til i det videre arbeidet med veilederen som kommer i løpet av våren. I arbeidet med veilederen vektlegger vi det kunnskapsbaserte, men vi må også finne rom for det erfaringsbaserte. Helsedirektoratet er enig i at det er behov for mer forskning på dette området, men disponerer ikke ordinære forskningsmidler, sier Nordmo til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS