Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) fremmet torsdag morgen forslag om endringer i regelene som regulerer lønn til blant annet sykehusdirektører. Foto: Anne Grete Storvik

Krever gjennomgang og regel-endring for sykehusledernes arbeidsavtaler

– Det er liten grunn til å tro at dette er en enestående avtale i spesialisthelsetjenesten.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

STORTINGET (Dagens Medisin): Det sier medlem av Stortingets helse- og omsorgkomité, Kjersti Toppe (Sp), om avgått UNN-direktør Tor Ingebrigtens sluttavtale.
Krever gjennomgang
Torsdag morgen fremmet Toppe og Per Olof Lundteigen representantforslag i Stortinget, der de ber om at regjeringen går gjennom arbeids- og sluttavtaler for ledere i alle helseforetak.

Forslaget kommer etter at innholdet i sluttavtalen til den avgåtte sykehusdirektøren ble kjent denne uken:

Ingebrigtsen er sikret millionlønn fram til han blir pensjonist, som Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) betaler. Det er fortsatt ikke kjent om Ingebrigtsen skal jobbe som professor ved Universitetet i Tromsø, eller som rådgiver ved UNN.
Ingebrigtsen beholder lønnen på nær 1,9 millioner kroner ut året, hvor han også har studiepermisjon. Etter det betaler UNN 85 prosent av lønnen fram til han velger å pensjonere seg.
– Bør ikke overstige 12 månedslønner
Nå vil Sp ha avklart om avtalene er i samsvar med statens reviderte retningslinjer - de ble revidert i februar 2015 - for lønn og annen godtgjørelse til ansatte.

– Regelen skal også være at dersom rettrettstilling for ledende ansatte benyttes, så skal det fastsettes lønn innenfor hovedtariffavtalen tilpasset arbeidsoppgavene i den nye stillingen, foreslår Toppe og Lundteigen.  

I tillegg ber også Sp regjeringen om å vurdere helseforetakenes bruk av sluttvederlag når lederen har tatt initiativ til oppsigelsen.

– Sluttvederlag og lønn i oppsigelsestiden må i sum ikke overstige 12 månedslønner.

Toppe peker i forslaget på at det som ellers gjelder for åremålsstillinger i staten er at virksomhetene må være restriktive med å inngå avtale om retrettstilling. Den klare hovedregelen er at retrettstilling ikke skal benyttes, peker hun på.

Videre mener Sp at arbeids- og sluttavtalen til Ingebrigtsen ikke er i samsvar med statens retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel.

– Disse retningslinjene som gjelder for regionale helseforetak må også gjelde for helseforetak, slik vi vurderer det, skriver de.

– Ikke enestående
– Ellers vil ledere i helseforetak kunne oppnå bedre lønnsbetingelser og sluttvederlag enn i regionale helseforetak, heter det i forslaget.

– Denne saken viser at direktøren i UNN sin retrettstilling og lønnsordning etter oppsigelse var i tråd med hans arbeids- og sluttavtale. Etter vår vurdering er det liten grunn til å tro at dette er en enestående avtale i spesialisthelsetjenesten, skriver Toppe og Lundteigen.

Powered by Labrador CMS