SYKEHUSPLASSERING: Anbefalingen fra en styringsgruppe i Helse Sør-Øst om fremtidig sykehusstruktur i Innlandert ble lagt frem for pressen på Hamar fredag. Spørsmålet om hvor sykehusene i regionen skal ligge har vært debattert i mange år. Skjermbilde. Foto:

SYKEHUSPLASSERING: Anbefalingen fra en styringsgruppe i Helse Sør-Øst om fremtidig sykehusstruktur i Innlandert ble lagt frem for pressen på Hamar fredag. Spørsmålet om hvor sykehusene i regionen skal ligge har vært debattert i mange år. Skjermbilde.

Foto:

Anbefaler at Mjøssykehuset legges til Brumunddal

Helse Sør-Østs styringsgruppe anbefaler at det nye sykehuset i Innlandet, Mjøssykehuset, legges til Brumunddal. Akuttsykehuset bør være på Lillehammer, anbefaler de.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Nå er det avsagt «dom» i spørsmålet som har vært heftig debattert i Innlandet i 15 år: Hvor skal sykehusene i regionen ligge.  

Helse Sør-Østs styringsgruppe kom fredag med sin anbefaling til ny sykehusstruktur i regionen:

De anbefaler en fordeling av virksomheten mellom det nye Mjøssykehuset, et akuttsykehus og et elektivt sykehus. I tillegg vektlegger prosjektgruppen utvikling av flere desentraliserte og prehospitale tjenester, samt peker på plassering av ny luftambulansebase.

De mener videre at sykehuset på Lillehammer er best egnet som akuttsykehus, og at det nye Mjøssykehuset skal ligge i Brumunddal.

–  Prosjektgruppen mener bygningsmassen, opptaksområdet, infrastrukturen og andre forhold som rekrutteringsmuligheter tilsier at sykehuset på Lillehammer er best egnet som akuttsykehus i den nye sykehusstrukturen. Videre anbefaler prosjektgruppen at det legges et elektivt sykehus til Gjøvik og at det etableres et stort lokalmedisinsk senter (samhandlingsarena) og en luftambulansebase i Elverum, heter det i en pressemelding.
–  Det skal utredes en mulig samling av prehospitale tjenester i et prehospitalt senter lokalisert til Elverum, alternativt en samling av enkelte prehospitale funksjoner på Gjøvik. Med en slik fordeling av den øvrige virksomheten anbefaler prosjektgruppen en lokalisering av det nye Mjøssykehuset i Brumunddal

Som en del av utredningsarbeidet er det gjennomført en analyse av samfunnsmessige konsekvenser av ulike lokaliseringer av Mjøssykehuset. Samfunnsanalysen, som er gjennomført av Cowi og Vista Analyse, trekker fram Brumunddal som den beste lokaliseringen innenfor de fleste temaene som er vurdert, inkludert befolkningsgrunnlaget, regional utvikling og persontransport, heter det videre.

Styringsgruppen ledes av administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

– Vi har fått en rapport som beskriver en faglig god løsning for det framtidige behandlingstilbudet til pasientene i Innlandet. Anbefalingene legger godt til rette for at Innlandet kan ha flere spesialiserte tjenester i framtiden, og at tjenester dermed kan desentraliseres ut av Oslo. Prosjektgruppen har kommet til en samlet anbefaling der det er lagt vekt på å beskrive en helhetlig sykehusstruktur, uttaler Lofthus.

Helse Sør-Øst vedtok i januar 2019 at det skal bygges et nytt sykehus i Innlandet.

Det har lenge vært strid om utviklingen av Sykehuset Innlandet, og egentlig skulle helseministeren avgjøre hvilke to byer som får beholde sykehusene sine, før sommeren.
Rapporten som kom fredag skulle etter planen ha vært ferdigstilt i begynnelsen av juni, men ble korona-forsinket.

Sykehuset Innlandet har om lag 9000 ansatte, og har virksomhet på om lag 40 steder i Innlandet: Somatiske sykehus i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og på Tynset. I tillegg har helseforetaket desentralisert virksomhet i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og på Hadeland.

Den videre gangen i saken består i at styrene i Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet skal orienteres om saken på sine styremøter i desember. Deretter skal dette styrebehandles av de respektive styrene i løpet av januar og februar. Helseminister Bent Høie skal etter dette komme med en beslutning.

Powered by Labrador CMS