Viderefører «den gylne regel»

Den gylne regel om at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en høyere årlig vekst enn somatikken, skal videreføres i 2016.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

SPENT: 
– Vi håper at en høyere vekst innen psykisk helse og rus faktisk vil bli prioritert, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.
SPENT: – Vi håper at en høyere vekst innen psykisk helse og rus faktisk vil bli prioritert, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Regjeringen viderefører sin satsning på psykisk helse og rus:
Tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene økes fra 100 til 145 millioner kroner – som skal legge til rette for 150 nye psykologårsverk i kommunene kommende år.
400 millioner kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter neste år er begrunnet med en styrking av kommunale tjenester til personer med rus og psykiske helseproblemer – som en del av opptrappingsplanen for rusfeltet.
I tillegg foreslås 80 millioner kroner til målrettede tiltak som alternative straffereaksjoner, lavterskeltilbud og arbeidstrening.
Spent på videreføringen
Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse er spent på om videreføringen av den gylne regel blir realisert.
– Jeg synes det er veldig bra at tilskuddet til psykologer i kommunene økes og at kommunale tjenester styrkes, og vi er selvfølgelig opptatt av at den gylne regel videreføres. Bakgrunnen for at vi synes det blir spennende å se om dette faktisk blir gjennomført, er at vi har dårlige erfaringer. Så vi håper at en høyere vekst innen psykisk helse og rus faktisk vil bli prioritert. Det handler i stor grad om ledelse, holdninger og gjennomføringsevne, sier Tove Gundersen til Dagens Medisin og legger til:
– Vi håper at midlene til å styrke kommunale tjenester, herunder skolehelsetjenesten, faktisk blir brukt til nettopp dette. Utfordringen er jo når midlene ikke er øremerket, da må det følge med kontrollrutiner slik at evaluering og korrigering vil skje underveis.
Lavterskeltilbud
Helse- og omsorgsdepartementet vil fortsatt styrke lavterskeltilbud til barn og unge, og 200 millioner av veksten i kommunesektorens frie inntekter neste år skal bidra til å styrkie helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Her er også jordmortjenesten inkludert. 
Fritt behandlingsvalg
Innføring av reformen fritt behandlingsvalg innføres allerede i år, og først innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og enkelte områder av somatikken.
Det foreslås en økning på 250 millioner kroner til dette formålet i 2016.
Folkehelse
Innen folkehelseområdet foreslår flere ulike departement økte midler til blant annet utbygging av gang- og sykkelveie og  sikring av friluftsområder samt økte midler friluftsaktivitet.
Neste år vil regjeringen vil fremme en stortingsmelding om friluftsliv.

Powered by Labrador CMS