SAMARBEID: – Jeg har stor tro på at internasjonalt samarbeid kan føre til nye og bedre løsninger også her hjemme, sier helseminister Bent Høie. Arkivfoto: Anne Hafstad Foto:
SAMARBEID: – Jeg har stor tro på at internasjonalt samarbeid kan føre til nye og bedre løsninger også her hjemme, sier helseminister Bent Høie. Arkivfoto: Anne Hafstad Foto:

Norge skrev under på erklæring om å prioritere psykisk helse

På internasjonalt toppmøte i dag undertegnet helseminister Bent Høie en erklæring om å prioritere psykisk helse og å jobbe for å likestille psykisk og fysisk helse.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

På Verdensdagen for psykisk helse i dag deltar helseminister Bent Høie på et internasjonalt toppmøte om psykisk helse. På vegne av Norge undertegnet statsråden en erklæring om å prioritere psykisk helse og å jobbe for å likestille psykisk og fysisk helse.

Toppmøtet arrangeres av den britiske regjeringen i samarbeid med Verdens Helseorganisasjon (WHO) og Organisasjonen for europeisk samarbeid og utvikling (OECD). Over 40 land er representert på møtet, og målet er å arrangere et årlig toppmøte om psykisk helse.

Flere av de større satsingene på psykisk helse i Norge de siste årene er inspirert av tjenester i andre land. Bent Høie, helseminister

– Jeg er svært glad for dette initiativet fra Storbritannia. Vi må løfte psykisk helse høyere opp på den internasjonale dagsorden. Det er bra at den felles erklæringen likestiller psykisk og fysisk helse, men vi savner en tydeligere vektlegging av brukerinvolvering, menneskerettigheter og reduksjon i bruken av tvang. Dette vil vi jobbe videre med, uttaler helseminister Bent Høie i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Erfaringsutveksling
Som en del av markeringen av verdensdagen for psykisk helse deltar helseministeren på en mottakelse hos statsminister Theresa May i 10 Downing Street. Høie deltar også på et møte i Alliance of Champions of Mental Health. Dette er et felles initiativ fra helseministerne i Storbritannia, Canada og Australia for å løfte psykisk helse både nasjonalt og internasjonalt.

– Det er viktig med erfaringsutveksling og internasjonalt samarbeid. Flere av de større satsingene på psykisk helse i Norge de siste årene er inspirert av tjenester i andre land. Jeg har stor tro på at internasjonalt samarbeid kan føre til nye og bedre løsninger også her hjemme, sier Høie.

Han viser til at oppsøkende behandlingsteam etter ACT/FACT-modellene, Rask psykisk helsehjelp og Individuell jobbstøtte er inspirert av programmer og tjenester som er utviklet i andre land.

Statsråden mener også at andre land har noe å lære av Norge og viser til at særlig medikamentfrie behandlingstilbud, brukermedvirkning og å likestille psykisk helse med fysisk helse i folkehelsearbeidet vekker internasjonal interesse.

Powered by Labrador CMS