Disse skal utrede regelverket for tvang

Jussprofessor Bjørn Henning Østenstad leder det nyoppnevnte utvalget, hvor blant andre brukere og pårørende er representert.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I statsråd fredag 17. juni ble det vedtatt å gjøre endringer i lov om psykisk helsevern.

Les: Slik skal pasienter få økt selvbestemmelse ved tvang

I statsråd oppnevnte regjeringen også et utvalg som skal se på regelverket for tvang i psykisk helsevern og foreslå endringer.

Utvalget blir ledet av jusprofessor Bjørn Henning Østenstad ved Universitetet i Bergen. Dette er øvrige medlemmer av utvalget:

- Avdelingssjef Trond F. Aarre, Nordfjord psykiatrisenter, Eid

- Psykologspesialist Tormod Stangeland, Bærum

- Assisterende forskningssjef Øyvind Kirkevold, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Hamar

- Seksjonsleder Bjørn Roar Vagle, Helse Stavanger, Klepp

- Spesialkonsulent Liv Drangsholt, Borgestadklinikken, Larvik

- Førsteamanuensis Randi Sigurdsen, forskergruppen for barnerett, Universitetet i Tromsø, Porsgrunn

- Doktorgradsstipendiat og psykologspesialist Arnhild Lauveng, Ahus. Lørenskog

- Rådmann i Sykkylven May Helen Molvær Grimstad, Ålesund

- Vernepleier Tommy Sjåfjell, A-larm, Asker 

- Forbundsleder Jens Petter Gitlesen, Norsk forbund for utviklingshemmede, Sola

- Fungerende fagsjef Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelse, Lørenskog

- Førsteamanuensis Vibeke Erichsen, Landsforeningen for pårørende inne psykiatri (LPP), Bergen

- Kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom Adrian Johannes Lorentsson, Hamar

Utvalget skal avgi sin innstilling innen 1. september 2018.

Les også: – Vesentlig å involvere pårørende

Klarere regelverk
Helseminister Bent Høie ønsker en lovgivning som tar utgangspunkt i pasientens og brukerens behov.

Utvalget skal se på hvordan regelverket kan gjøres klarere og mer samordnet. Det skal vurdere om all tvangsbruk skal reguleres i en felles lov, eller om det fortsatt bør være ulike regler for ulike grupper og diagnoser.

En av utvalgets viktige oppgaver er å vurdere om reglene må tilpasses barns og unges spesielle behov og rett til beskyttelse, heter det i pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Utvalget skal også se på om det er nødvendig med lovendringer for å sikre bedre samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten og andre tjenester, som for eksempel barnevernet.

Les mer om utvalgets mandat her.

Powered by Labrador CMS