SPYDSPISS: – Fastlegene er og skal være spydspissen i kommunehelsetjenesten, slår statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet fast. Foto: Vidar Sandnes

Foto:

HOD: – Helt uaktuelt å legge fastlegene under de regionale helseforetakene

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet tror ikke det å legge alle legeressursene til samme forvaltningsnivå vil løse utfordringene i fastlegeordningen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Den eskalerende krisen i fastlegeordningen har ført til at mer enn 150.000 personer i Norge står uten den faste legen de har krav på.

I et intervju med Dagens Medisin tar Petter Øgar, som er tidligere kommunelege, fylkeslege og ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), til orde for å flytte ansvaret for fastlegeordningen over til de regionale helseforetakene (RHF-ene).

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet avviser at det å flytte ansvaret til RHF-ene er en vei ut av krisen i fastlegeordningen.

– Det er helt uaktuelt for regjeringen å legge fastlegene under de regionale helseforetakene. Fastlegene er og skal være spydspissen i kommunehelsetjenesten, slår han fast i en e-post til Dagens Medisin.

Petter Øgars forslag om å flytte ansvaret for fastlegene til RHF-ene avvises av HOD. Foto: Leni Aurora Brækhus

Mener det mangler helhetlig styring

Øgar peker på viktigheten av å se hele helsetjenesten i sammenheng. Og at de som skal forvalte fastlegeordningen, må ha god nok kompetanse og ressurser til å gjøre dette. Dette sliter mange små kommuner med, ifølge Øgar.

Han mener en av rot-årsakene til krisen i fastlegeordningen, er at «ingen har styringen over hele helsetjenesten». Dette vanskeliggjør gode prioriteringer som fordeler ressurser på en fornuftig måte, i hele helsetjenesten, ifølge Øgar.

Han viser til at fastlegene har fått stadig flere oppgaver, mens nesten fire av fem nye legestillinger de senere årene har gått inn i spesialisthelsetjenesten. Og påpeker at det er en «paradoksal situasjon når oppgavene går en vei og ressursene en annen».  

– Da er mitt hovedsvar å flytte ansvaret for fastlegeordningen til de regionale helseforetakene.

Les hele intervjuet med Øgar: – Fastlegeordningen er kjempeviktig, og handlingsplanen er ikke nok til å redde den

– Viktige årsaker til kapasitetsutfordringene

Statssekretær Bjørkholt som selv er fastlege, mener likevel Øgar tar opp viktige problemstillinger, som fordelingen av leger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, og oppgaveoverføringen fra spesialisthelsetjenesten til fastlegene og kommunene.

– Vi er enige i at dette er viktige årsaker til de kapasitetsutfordringene man nå ser i fastlegeordningen, sier han og fortsetter: 

– Det er ikke gitt at det å legge alle legeressursene til samme forvaltningsnivå vil løse utfordringene. Man har den typen organisering i Danmark, og de har mange av de samme utfordringene som oss.

Hele allmennlegetjenesten i kommunen

Bjørkholt understreker at fastleger er en viktig del av grunnmuren og førstelinjen helse- og omsorgstjenesten, og har en sentral rolle i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

– Forutsetningen for et godt samspill og samarbeid med de øvrige kommunale tjenestene er bedre når hele allmennlegetjenesten, det vil si både fastleger, annen legevakt og andre allmennlegeoppgaver, er en del av kommunens sørge for-ansvar.

Vil redusere fastlegenes arbeidstid

I intervjuet etterlyser Øgar også en forventningsavklaring når det gjelder hva som er et rimelig timeantall per uke for å drive som fastlege med legevakt, og hvor mye det er rimelig å sitte igjen med som inntekt.

Han tror dette vil hjelpe på rekruteringen av nyutdannede leger til fastlegeyrket, noe som i dag er en utfordring. Bare tre prosent av medisinstudenter og LIS1-leger svarer at de tror det er sannsynlig at de vil ende opp som fastlege, ifølge en undersøkelse som ble presentert nylig.  

– Vi jobber nå intenst med tiltak for å møte utfordringene i fastlegeordningen. Tiltak for å redusere samlet arbeids­belastning og dermed også arbeidstid, er en viktig del av dette, kommenterer statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt.

Les også: Fastlege etter 60 timer på jobb: – Regjeringen bare prater, men gjør intet

Har varslet omfattende grep

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har varslet at regjeringen vil komme med strukturelle endringer i fastlegeordningen i forbindelse med statsbudsjettet for 2023, som legges frem i oktober. 

– Handlingsplanen har ikke gitt ønsket effekt, selv om man er enige om at det er gode tiltak. Derfor jobber vi med en sterkere profil for mer omfattende grep, sa hun til Dagens Medisin forrige måned. 

Hun fortalte at de blant annet ser på basisfinansieringen, for å sikre av erfarne leger blir i ordningen, og på hvordan de kan ivareta de unge legene som vurderer fastlegeyrket, som vil ha trygge rammer. 

Les hele saken: Krisen i fastlegeordningen: Flere innbyggere uten fastlege

Powered by Labrador CMS