Skal lede kommisjon om helsepersonell

Publisert

Gunnar Bovim, lege og styreleder ved OUS, skal lede den nye helsepersonellkommisjonen, som skal skaffe et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten i hele landet frem mot 2040. Bovim har vært rektor ved NTNU og administrerende direktør for både St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge.

Powered by Labrador CMS