Politi ved stedet der en mann ble skutt av politiet på Bislett i Oslo, etter at han hadde forsøkt å angripe flere personer med kniv. Mannen døde av skadene. Nå får OUS kritikk av Helsetilsynet for oppfølgingen av mannen.  Foto: Torstein Bøe / NTB

Foto:

Helsetilsynet: Hard kritikk etter at 33-åring ble skutt av politiet på Bislett

En 33 år gammel mann var under tvungent psykisk helsevern da han gikk til knivangrep og så ble skutt av politiet på Bislett. Nå får sykehuset kritikk.

Publisert

Oslo universitetssykehus (OUS) har brutt loven, skriver Statens helsetilsyn i en rapport, ifølge NRK.

Ifølge kanalen har tilsynet konkludert med at flere kritikkverdige forhold har kommet fram. Sykehuset på Gaustad kan ha brutt seks lover og en forskrift:

* Mangelfulle rutiner for oppfølging av positive rustester.

* Manglende systemer for varsling mellom sikkerhetsavdelingen og politi.

* Hans voldspotensial ved rus ble ikke brukt i risikohåndteringen.

* Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) ville avvikle planen om egen bolig, men OUS omgjorde beslutningen.

* Da pasienten var på LDS, ble fornærmede i saken han var domfelt i, varslet før permisjon. Det skjedde ikke etter overføringen til OUS.

33-åringen ble skutt av politiet 9. november i fjor, og han døde senere av skadene. Han var på planlagt overnattingspermisjon fra Gaustad, til tross for at han var dømt til tvungent psykisk helsevern.

33-åringen hadde høye nivåer av kokain i blodet da han gikk til angrep med kniv på Bislett. Han hadde ruset seg under tidligere permisjoner, ifølge tilsynsrapporten.

Statens helsetilsyn mener Oslo universitetssykehus (OUS) manglet forsvarlige rammer for pasientbehandling og samfunnsvern.

– Vi er et sykehus, og vår primære oppgave er pasientbehandling. Vi har også oppgaver knyttet til samfunnsvern. Så det er en avveining og hensyn til samfunnsvern og den enkelte pasient, sier klinikkleder Petter Andreas Ringen ved Oslo universitetssykehus.

Powered by Labrador CMS