Nesespray bedre enn morfintablett

En ny studie viser at opioid-nesespray er langt mer effektivt ved gjennombruddssmerter hos terminale kreftpasienter enn morfintabletter.  Norske retningslinjer er under endring.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.


Et opioid gitt som nesespray er langt mer effektivt enn morfintabletter ved behandling av kreftrelaterte gjennombruddssmerter hos pasienter i siste livsfase (terminalfasen). Dette viser en studie som ble publisert i mai-utgaven av Current Medical Research & Opinion (Vissers m.fl.) 
Fentanyl er et opioid, et morfinlignende preparat. I undersøkelsen er randomiserte studier på tre av de nyere fentanylproduktene, deriblant Instanyl (fentanyl nesespray) sammenlignet med morfintabletter mot gjennombruddssmerter hos terminale kreftpasienter.
Ikke med i retningslinjer
Mer enn halvparten av alle kreftpasienter har gjennombruddsmerter, særlig i terminalfasen. Dette er sterke, forbigående smerter som kommer som en følge av kroniske smerter. Gjennombruddssmerter kan vare fra ett minutt til flere timer.
Det er vanlig å behandle kreftrelaterte gjennombruddssmerter med opioider, og i Norge og i resten av Europa blir de aller fleste pasienter behandlet med såkalt hurtigvirkende morfintabletter.
I norske retningslinjer for palliativ (lindrende) behandling nevnes fentanyl-nesespray som et medikament under utprøving ved gjennombruddssmerter. Gjeldende retningslinjer ble revidert tidligere i år, før denne studien ble publisert, og fremdeles pågår studier på Instanyl der også flere norske sykehus er med.
Nye anbefalinger?
Klinikksjef Jan Henrik Rosland ved Sunniva klinikk for lindrende behandling, Haraldsplass diakonale sykehus, ledet arbeidet med den siste versjonen av de norske retningslinjene. Han sitter fortsatt i arbeidsgruppen som ser på revideringer.
Rosland mener studien kan føre til nye anbefalinger ved behandling av gjennombruddsmerter.
- Evidensen er fortsatt begrenset, men vi vil gjøre endringer i nåværende retningslinjer når det gjelder behandling av gjennombruddssmerter. Dette arbeidet starter vi med i høst, og vi har ennå ikke bestemt nøyaktig hvilken plass fentanyl-nesespray vil få i våre anbefalinger, opplyser Rosland til Dagens Medisin.
Smertepumpe
Artikkelforfatterne viser til at morfintabletter ikke gir bedre smertelindring enn placebo før det er gått 45 minutter fra smerten melder seg. På denne bakgrunnen mener forfatterne at morfintabletter ikke er egnet smertelindring ved gjennombruddssmerter.
- Hvilken effekt har smertepumpe med morfin sammenlignet med fentanyl nesespray?
- Bare smertepumper som kan gi bolus - ekstra doser - kan lindre gjennombruddssmerter. De aller enkleste smertepumpene som brukes i dag, gir en fast døgndose, og kan ikke gi bolusdoser. I klinisk praksis vil derfor fentanyl-nesespray også være et alternativ til kreftpasienter som bruker smertepumpe, som alternativ til bolusdoser på smertepumpen, sier Rosland.
Vanskeligere i praksis
I teorien er opiodbasert nesespray mer effektivt enn morfintabletter, vedgår Rosland, men ikke lett i praksis.
- Min erfaring med pasienter er at det ikke alltid er så enkelt å bruke nesespray. I kliniske studier blir gjerne testpasientene plukket ut blant de friskeste og yngste kreftpasientene. I praksis er det mange langtkomne kreftpasienter som er for svake til å delta i slike studier, og som heller ikke klarer å håndtere denne typen smertelindring. Det skyldes både kognitiv og ikke minst motorisk svekkelse, fordi håndteringen av en slik nesespray krever både konsentrasjon og finmotorikk.  Mange får det rett og slett ikke til. Men hos dem som klarer det, er effekten god, sier Jan Henrik Rosland.

Dagens Medisin 13/2010

Orginal avistittel: Nesespray bedre enn morfintablett

Behandling av gjennombruddssmerter ved kreft

- Gjennombruddssmerter rammer mer enn halvparten av kreftpasientene, spesielt i siste livsfase (terminalfasen).
- Gjennombruddssmerte er en forbigående forverring/forsterking av smerte som oppstår på bakgrunn av kroniske smerter, som kontrolleres på annen måte med morfin/opioid.
- Smertene kan opptre flere ganger i døgnet og varer fra 1 til 240 minutter, med gjennomsnittlig varighet på cirka 30 minutter.
- Har tradisjonelt vært behandlet med morfin/opioid i tablettform, men utfordringen er at det tar lang tid før stoffet er virksomt.
- Opioider er morfinlignende stoffer/syntetisk fremstilt morfinpreparat.

Dagens Medisin 13/10

Powered by Labrador CMS