Stamcelletransplantasjon: Jobber med et tilbud i Norge

Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose har behandlet én pasient i 2010 med stamcelletransplantasjon - og håper å få til et landsdekkende tilbud.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Leder av kompetansesenteret for MS, professor Kjell-Morten Myhr, sier til Dagens Medisin at det nå jobbes med å få et tilbud i Norge.
Kartlegger mulighetene
- Vi ønsker et nasjonalt tilbud til aktuelle pasienter og er i ferd med å kartlegge mulighetene for et tilbud her i Bergen, hvor kompetansesenteret også befinner seg. Prosessen er foreløpig kun i startgropen og arbeidet støttes av en nasjonal referansegruppe for kompetansesenteret. Kapasitet, ressursbehov samt muligheter for å få på plass en finansieringsordning, vil kartlegges, opplyser Myhr, som er overlege ved Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus.
- Hvor stor andel av MS-pasientene anslår du kan være aktuelle for stamcellebehandling?
- Det er vanskelig å si, kanskje bare en håndfull i året. Dette er kun aktuelt for nøye utvalgte pasienter med hissig attakkvis MS og hvor medisiner ikke har effekt.
- Er det manglende vilje som forklarer hvorfor stamcelletransplantasjon ikke er tilbud i Norge?
- Jeg har ikke grunnlag for å si at det er manglende vilje. Jeg har forstått at manglende kapasitet har til nå vært bremseklossen. I en hardt økonomisk presset og travel hverdag forstår jeg jo at hematologene prioriterer pasienter hvor dette er standardbehandling, men jeg skulle gjerne hatt et tilbud allerede i dag, svarer Myhr.
Se også: Stamcelletransplantasjon kan bidra til helbredelse


Dekket behandlingen selv
Hanna Vesterager er den eneste norske pasienten som er behandlet i Sverige: Hun har dekket behandlingen selv og fikk avslag på dekning av kostnadene med begrunnelse i at behandlingen anses som utprøvende i Norge.
Vesterager ble transplantert for tre måneder og forteller til Dagens Medisin at hun allerede merker stor bedring.
- Dette er uvanlig. Som regel tar det minst et halvt år før man kan observere bedring. Men allerede nå har jeg større utholdenhet, mindre varmeintoleranse, bedre kognitiv funksjon, ingen fatigue og bedre funksjon vist ved videoopptak.
Hun følges opp av OUS, er nå på Sunnaas for rehabilitering og starter 1. mars i tilrettelagt jobb etter å ha vært sykmeldt i ett år før stamcelletransplantasjonen.


Nær symptomfri
Den første pasienten som ble behandlet i Skandinavia var nær dødssyk, helt lammet i armer og ben og uten evne til å svelge. Fire måneder etter stamcelletransplantasjon, kunne hun gå uten støtte. Åtte år etter behandling har hun vært nesten symptomfri og har født to barn, ifølge overlege Jan Fagius ved Akademiska sjukhuset i Uppsala.


Uten attakk
Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm har utført stamcelletransplantasjon på i alt 16 pasienter med nevrologisk sykdom, de fleste med MS. Ifølge overlege Hans Hägglund er samtlige uten attakk og bruker ikke legemidler for MS.
Dagens Medisin 03/2012

Powered by Labrador CMS