Vestre Viken HF er anmeldt for grovt bedrageri. Foto:

Vestre Viken HF anmeldt for grovt bedrageri

Mistenker bevisst feilkoding som skal ha utløst 8 millioner kroner i urettmessige refusjonsutbetalinger.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det er mistanke om bevisst feilbruk av takster ved Avdeling for klinisk patologi i Vestre Viken helseforetak, som har fått Helfo til å anmelde foretaket for grovt bedrageri.

Direktør Tove Lisbet Lund i Helfo kontroll sier til Dagens Medisin at Helfo har avdekket forhold ved Vestre Viken helseforetak av en slik karakter at det 25. april ble oversendt anmeldelse til politiet.

- Saken gjelder spørsmål om urettmessig refusjon fra folketrygden.Saken vurderes og etterforskes nå av politiet og Helfo finner det derfor ikke riktig å kommentere den konkrete saken ytterligere, uttaler Lund til Dagens Medisin.

Tok et halvt år før ledelsen fikk vite
Til tross for at Helfo varslet avdelingen så tidlig som 28 april i år, fikk ikke foretaksledelsen vite om politianmeldelsen før 2. oktober, da ledelsen ble invitert til møte med politiet.

 – Det er senere kommet på det rene at Helfo den 28. april sendte et brev stilet til Avdeling for klinisk patologi, Vestre Viken, hvor de redegjør for at de har gått til anmeldelse, skriver helseforetaket i en redegjørelse.

Avdelingssjef ved Avdeling for klinisk patologi er tatt ut av sin stilling mens saken er under etterforskning.
Vestre Viken vil også løpende vurdere om politianmeldelsen får andre personalmessige konsekvenser utover de ledelsesmessige, skriver foretaket.

Drammens Tidende, som først omtalte saken, skriver at den aktuelle avdelingssjefen får bistand fra Legeforeningen. Dette bekrefter Legeforeningen overfor Dagens Medisin.

Til Dagens Medisin sier advokat i Legeforeningen, Nina Bergsted, som bistår avdelingssjefen, at hun  ikke ønsker å kommentere saken:

 – Vi har nylig blitt informert om at saken er under etterforskning, og vi ønsker ikke å kommentere saken før etterforskningen er avsluttet.

– Hva sier vedkommende selv som er under etterforskning?

– Jeg ønsker heller ikke å kommentere det, svarer Bergsted.

Ledelsen: –Saken har høyeste prioritet
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff sier foretaksledelsen gir saken høyeste prioritet:

– Vestre Viken bistår politiet og Helfo med informasjon, og jeg har engasjert et eksternt revisjonsselskap, PWC, som skal gjennomføre en ekstern og uavhengig granskning av saken. Denne saken er svært alvorlig, og vår kvalitetssikring har her ikke vært godt nok, uttaler han.

  • Helfo mener det er bevisst feilbruk av takster ved Avdeling for klinisk patologi som har utløst urettmessige refusjonsutbetalinger til avdelingen.
  • Helfos beregninger antyder at det kan dreie seg om til sammen over 8 millioner kroner i perioden januar 2011 til september 2016.

 Før dette satte Vestre Viken selv, på bakgrunn av mistanke, i gang en intern revisjon ved den samme avdelingen.
Internervisjon avdekket bekymring om takstbruk
Dette skjedde parallelt og uten at man hadde kunnskap om politianmeldelsen.

Revisjonen avdekket sterkt bekymringsverdige forhold knyttet til takstbruk ved Avdeling for klinisk patologi. Konklusjonen fra Vestre Viken var at det skal iverksettes full gjennomgang av de siste års koding og takstbruk i avdelingen.

Oppfølging av varslersak
– Vestre Viken er samtidig i gang med oppfølging av de ledelsesmessige konsekvensene ved avdelingen, som denne saken krever, skriver foretaket:

 – Dette inkluderer også oppfølging av en varslersak som, til dels, er knyttet opp mot saken om politianmeldelse. Vestre Viken ved administrerende direktør mottok et varsel i januar 2016.

 – Bakgrunnen for varselet var blant annet det varsler hevdet var vanskelige arbeidsforhold, dårlig arbeidsmiljø og betydelige ledelsesproblemer ved Avdeling for klinisk patologi. I arbeidet med varslersaken kom det også opp påstander om feilkoding. Varsler gikk for øvrig også til Helse- og omsorgsdepartementet med kritikk av Vestre Vikens håndtering av varslingssaken.

  –  Til departementet ble det fremmet påstand om at ledelsen i Vestre Viken beskyttet ledelsen ved den aktuelle avdelingen. En uavhengig vurdering fra advokatfirmaet Wikborg Rein konkluderte i sommer med at det ikke var grunnlag for kritikk av administrerende direktør i saken.

 – Samtidig er vi opptatt av å ivareta de ansatte på best mulig måte, uttaler Wisløff.

Dette skal det eksterne konsulentselskapet PWC granske:

 1. Det skal undersøkes i hvilken grad gjeldende regelverk for koding ikke er fulgt, herunder:

- Omfanget av feilkodingen og hvordan den har vært utført?

-Hvem som har vært involvert og på hvilken måte?

- Andre relevante forhold i tilknytning til feilkodingen

 2. Det skal vurderes om avdekkede handlinger kan innebære brudd på helseforetakets rutiner og retningslinjer.

 3. Avhengig av funnene under punktene 1 og 2 skal det undersøkes og vurderes i hvilken grad helseforetaket kunne ha avdekket brudd på regelverk ved hjelp av organisatoriske/regulatorisk tiltak.

 4. Dersom funnene tilsier det, skal PwC fremme forslag til organisatoriske/regulatoriske tiltak som skal forhindre brudd på regelverk for koding.

 5. Funn, vurderinger og anbefalinger skal presenteres i en rapport til direktøren.

 6. Endelig mandat skal utarbeides og forelegges styret.

Powered by Labrador CMS