RETTIGHETSSAKER: Nær 84 prosent av helsesakene på enkelte saksfelt innen rettighetsområdet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde lengre saksbehandlingstid enn det som er anbefalt i fjor. Foto: Lisbeth Nilsen Foto:

Helsesaker månedsvis i kø

Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus strever med kapasiteten.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I fjor fikk helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus en økende saksmengde, og på noen rettighetsområder tok saksbehandlingstiden lengre tid enn de anbefalte tre månedene. Det fremgår av årsrapporten for 2015.

Nær 84 prosent av sakene på enkelte saksfelt innen rettighetsområdet hadde lengre saksbehandlingstid enn det som er anbefalt.

For hendelsesbaserte tilsynssaker har helseavdelingen i noen tilfeller en saksbehandlingstid på over ni måneder, mens kravet til median saksbehandlingstid for slike saker er fem måneder.

Ifølge rapporten har produktiviteten likevel økt siden 2014.

Vil ikke kommentere
Kommunikasjonssjef Liv Ødegaard hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus sier at de ikke vil kommentere kapasiteten.

– Jeg har ingen kommentar til kapasitetssituasjonen. Det står noe om kapasitet i årsrapporten for 2015. For øvrig forholder vi oss til overordnede departement og direktorat når det gjelder ressurssituasjonen, sier Ødegaard til Dagens Medisin.

– Hvordan ligger dere an i år?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Kan du tilbakevise at dere nå ikke har kapasitetsproblemer?

– Ingen kommentar.

Stor arbeidsbelastning
De ansatte i Helseavdelingen skal nylig ha fått beskjed fra ledelsen om at de ikke skal uttale seg til media.

Ansatte Dagens Medisin har vært i kontakt med forteller imidlertid at svært mange saker ligger i kø. Særlig skal dette gjelde såkalte rettighetsaker – saker der pasienter har rett til nødvendig helsehjelp i pasient- og brukerrettighetsloven, får Dagens Medisin opplyst.

De ansatte forteller også om stor arbeidsbelastning.
Klagesaker sosiale tjenester
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har heller ikke oppnådd målet for saksbehandlingstiden på klagesaker etter lov om sosiale tjenester.
Årsaken skal i hovedsak være lengre vakanser og sykefravær. I gjennomsnitt var saksbehandlingstiden 2,9 måneder, og 56 prosent av sakene ble behandlet innen tre måneder. 

Ustabile IT-løsninger
Årsrapporten for 2015 vises også til at flere avdelinger er blitt berørt av ustabile IT- og kommunikasjonsløsninger og at det ikke er tilfredsstillende med den omfattende nedetiden på telefon- og e-postsystemene i fjor.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland skriver i årsrapporten at bemanningssituasjonen i flere avdelinger er sårbar og at administrasjonsavdelingen jobber med gode systemer for å hindre at det blir hull i kompetansen når medarbeidere slutter eller går av med pensjon.

Powered by Labrador CMS