OFFENTLIG OG PRIVAT: En foreslått lovendring om varsling i Sverige skal gjelde både i offentlig og privat virksomhet. Foto: Colourbox
OFFENTLIG OG PRIVAT: En foreslått lovendring om varsling i Sverige skal gjelde både i offentlig og privat virksomhet. Foto: Colourbox

Foreslår bedre beskyttelse for varslere

I Sverige kan varslere som har fått represalier fra arbeidsgiver bli tilkjent erstatning, dersom en foreslått lovendring går gjennom.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Den svenske regjeringen foreslår at såkalte whistleblowers - arbeidstakere som varsler om alvorlige forhold - skal få omfattende beskyttelse. Den som utsettes for represalier etter å ha varslet skal også få rett til erstatning, heter det i forslaget til en ny lov.

Ylf: - Forslaget kommer til kort
I forslaget heter det at en arbeidstaker skal ha rett til å slå alarm om alvorlige forhold hos arbeidsgiveren. Dette gjelder forhold som etter strafferammen kan gi fengselsstraff, eller lignende.

 Fungerende leder i Yngre legers forening (Ylf), Torstein Schrøder-Aasen, mener imidlertid at det svenske lovforslaget kommer til kort:

 – Det er positivt at Sverige ønsker å styrke vernet for varslere. Men ettersom lovforslaget kun er begrenset til forhold som kan medføre fengselsstraff eller liknende reaksjoner, er det mye som tyder på at forslaget ikke vil gi varslere bedre beskyttelse i praksis, sier Schrøder-Aasen.

 – De mange tilfellene i helsevesenet der det er behov for varslingsvern, handler hovedsakelig om pasientsikkerhet, forsvarlig behandling, systemsvikt, brudd på arbeidsmiljøloven, og så videre, sier han.
– Også varsling av slike kritikkverdige forhold behøver beskyttelse, men her kommer lovforslaget til kort.
I Norge har arbeidstakeren etter arbeidsmiljøloven rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Men reglene er til dels skjønnsmessige, noe som innebærer at det ikke alltid er klart hvor langt de rekker, ifølge Legeforeningens advokat Frode Solberg.

Omfatter også innleid personale
Denne beskyttelsen som arbeidstagerne er foreslått gitt i det svenske lovforslaget, omfatter også innleid personale, skriver den svenske Läkartidningen.

Den foreslåtte loven skal gjelde i offentlig og privat virksomhet.

I 2014 kom utredningen «Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden»

Da kritiserte det svenske Läkarförbundet både muligheten til å forhandle bort denne varslerbeskyttelsen gjennom kollektivavtalen, samt at definisjonen av alvorlige forhold skulle tolkes av den enkelte arbeidsgiver.

Regjeringen i Sverige foreslår at lovendringen trer i kraft fra 2017.

Powered by Labrador CMS