PROBLEMATISK: – Vi synes det er problematisk at myndighetene godkjenner systematisk off label-bruk der det finnes andre effektive og godkjente legemidler, sier Hans Christian Hansson, direktør i Roche Norge.  Foto: Pressebilde, Roche
PROBLEMATISK: – Vi synes det er problematisk at myndighetene godkjenner systematisk off label-bruk der det finnes andre effektive og godkjente legemidler, sier Hans Christian Hansson, direktør i Roche Norge. Foto: Pressebilde, Roche

– SLV ga grønt lys i april

– Vi er veldig skuffet over at Beslutningsforum nok en gang utsetter innføringen av okrelizumab (Ocrevus) for norske pasienter.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Dette sier Hans Christian Hansson, direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon i Roche Norge.
Han viser til at okrelizumab er det første og eneste legemiddelet som er godkjent for behandling av både primær progressiv og relapserende MS.
– Dette er det eneste legemiddelet som har dokumentert effekt hos pasienter med tidlig primær progressiv MS.
Legemiddelselskapet reagerer også på den prinsipielle debatten som fagdirektørene mener de står overfor.
– Det er vanskelig å akseptere at disse diskusjonene skal hindre norske pasienter tilgang til et nytt legemiddel som er godkjent i EU; som Statens legemiddelverk ga grønt lys for i sin metodevurdering allerede i april, og som mer enn 50.000 MS-pasienter verden over har blitt behandlet med.


– Problematisk
– Vi synes det er problematisk at myndighetene godkjenner systematisk off label-bruk der det finnes andre effektive og godkjente legemidler, fordi det bidrar til å undergrave den regulatoriske prosessen for godkjenning av legemidler som er etablert for pasientenes sikkerhet.
Legemiddelselskapet mener fagdirektørene må skille mellom den prinsipielle diskusjonen om off label-behandling og innføringen av okrelizumab. – Det er viktig at en beslutning om okrelizumab blir tatt nå, slik at også norske MS-pasienter får tilgang til en ny, effektiv og innovativ behandling.
Hansson presiserer at de to legemidlene ikke er like.
– Anti-CD20-behandlinger er ikke like. Legemiddelverket har ikke sammenlignet okrelizumab mot rituksimab i sin metodevurdering. I en nylig metodevurdering fra USA kom okrelizumab bedre ut enn rituksimab med hensyn til effekt.

Powered by Labrador CMS