BEKYMRET: - I dag skyldes majoriteten av overdosedødsfallene opioider som i økende grad brukes i vanlig medisinsk smertebehandling, sier Thomas Clausen (øverst), leder ved SERAF, og Petter Brelin, leder for Norsk forening for allmennmedisin. Foto: GettyImages/UiO/Arkivfoto

Slår alarm om opioid-forbruket i Norge

–  Den enkelte fastlege står under et betydelig press fra pasienter med smerter for å få sterke smertestillende midler.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Bekymringen kommer fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og Norsk forening for allmennmedisin (NFA), som nå har henvendt seg til departementet og advarer mot trenden med legers økende forskrivning av potente opioider.

De peker også på at det er en vridning i hvem som rammes av overdødsfall – for i dag skyldes majoriteten av overdosedødsfallene opioider som i økende grad brukes i vanlig medisinsk smertebehandling.

Les også: Tilsyn: Leger opplever press om å skrive ut vanedannende medisiner

– Noen av disse legemidlene er anskaffet på illegalt vis, mens en god del antagelig er forskrevet i helsetjenesten, skriver SERAF og NFA i et bekymringsbrev de sendte til helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tidligere i vår. Her skriver de at noe må gjøres aktivt for at situasjonen ikke skal bli verre.

– Vi har over tid har sett en økning i foreskrivning av sterke smertestillende fra leger, for kroniske smertetilstander. Det vil si en økt tilgjengelighet i befolkningen av disse sterke smertestillende medisinene, sier Thomas Clausen, leder for Seraf og professor ved Universitetet i Oslo, til Dagens Medisin.

– Når vi nå ser store beslag av disse pillene, tyder det på at det er stor etterspørsel etter disse også illegalt. Denne «doble» økningen i etterspørsel og bruk er bekymringsfull. Vi ved SERAF skal sammen med FHI gjøre studier de neste månedene for å forsøke å fine mer ut av hvem det er som er gruppen som bruker disse sterke smertestillende og hvorfor bruken øker, sier Clausen.

Viser til USA
– Vi minner om at andre land, særlig USA, har sett en betydelig økning i overdosedødsfall fra legale smertestillende legemidler. Vi vil arbeide for at en slik utvikling ikke kommer til Norge. SERAF og NFA er i ferd med å utvikle informasjonsmateriell til fastleger der vi vil minne om farene ved forskrivning av sterke opioider, spesielt til personer med langvarig ikke-malign smerte, og at det er anledning til å gi Nalokson nesespray på blå resept til de pasientene man skriver slike midler til, heter det videre i brevet til HOD.
Samtidig understreker de at de ikke mener det er nok med en informasjonskampanje kun rettet mot fastlegene, og ber om en større kampanje som også rettes mot befolkningen, etter modell fra antibiotika-kampanjene.

–  For å lykkes med å redusere forbruket av opioider tror vi det vil være nyttig med en befolkningsrettet kampanje i tillegg., heter det i brevet.

– Vi har observert at handlingsplanen mot antibiotikaresistens har vært vellykket i den forstand at vi i Norge ser ut til å nå målet om 30 prosent reduksjon i totalforbruket av antibiotika fra 2012 til 2020. Den handlingsplanen har lykkes fordi man hadde et aktivt arbeid rettet mot legene samtidig som man hadde en befolkningsrettet kampanje. Vi tror at de erfaringene man har gjort i antibiotikasammenheng kan brukes når det gjelder overforskrivning av opioider. 

–  Den enkelte fastlege står under et betydelig press fra pasienter med smerter for å få sterke smertestillende midler. Vi tror videre at dette presset vil kunne bli noe redusert dersom myndighetene går ut med en kampanje som minner pasientene om at dette også kan være livsfarlige medisiner som skal brukes i så liten utstrekning som mulig.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Arkivfoto.

HOD: – Reviderer veileder

Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) viser til at SERAF og Legeforeningen i mai hadde "et godt møte der utfordringsbildet ble utdypet og diskutert".

–  Helsedirektoratet reviderer nå veilederen for vanedannende legemidler. Samtidig har Folkehelseinstituttet (FHI) fått i oppdrag å hente ut en oversikt over brukere med vedvarende opioidbehandling på kroniske smerter fra reseptregisteret. Dataene skal brukes i en analyse av vedvarende opioidbehandling, som FHI skal gjennomføre sammen med Helsedirektoratet og «pilotprosjektet for felles tverrfaglige diagnosesentre/poliklinikker for pasienter med langvarige smerte og/eller utmattelsestilstander med uklar årsak», heter det fra Erlandsen. Videre viser hun til også til KUPP-prosjektet, som Dagens Medisin omtaler.

Farmasigigant dømt for farlig markedsføring

Denne uken ble det klart at farmasigiganten Johnson & Johnson tapte en rettsak mot staten Oklahoma i USA der de blir dømt til å betale 572 millioner dollar for å ha ført en «falsk og farlig» salgskampanje som har ført  til avhengighet og dødsfall. Selskapet er beskyldt for å sitte i førersetet for opioid-epidemien i USA.
Dommeren uttaler i den 42 sider lange dommen, at selskapet må bære et stort ansvar for å bidra til den verste legemiddelepidemien i USAs historie, skriver The Guardian.
Powered by Labrador CMS