Sier nei til medisin-unntak

Takeda fikk avslag på søknaden om at pasienter skal få tarm-legemiddelet Entyvio så lenge metodevurdering pågår.

Publisert

Beslutningsforum har bestemt at legemidler ikke skal tas i bruk på norske sykehus før metodevurderingen er ferdig og de fire administrerende direktørene har fattet en beslutning.

Samtidig har de åpnet for at det kan gjøres unntak dersom alle fagdirektørene i de regionale helseforetakene godkjenner tidligere bruk. Legemiddelselskapet Takeda Nycomed søkte om unntak for vedolizumab (Entyvio), men har nå fått avslag.

Fagdirektørene drøftet saken i et møte 19. januar, men kom frem til at det ikke var grunnlag for å gjøre unntak fra gjeldende praksis.

Takeda: Tar til etterretning
«Vedolizumab skal altså ikke tas i bruk mens det er til metodevurdering. Pasienter som har startet behandling med Vedolizumab kan fullføre/fortsette med behandlingen etter medisinsk indikasjon», skriver fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest i avslaget.

Kommunikasjonsdirektør i Takeda Nycomed, Brita Sangolt, sier de tar svaret til etterretning, men at selskapet ikke har ytterligere kommentarer på nåværende tidspunktet.

Til tross for at vedolizumab ikke skal brukes mens metodevurderingen pågår, omsatte legemiddelet for nærmere seks millioner kroner i fjor målt i apotekenes innkjøpspris (AIP), ifølge tall fra Legemiddelinnkjøpsamarbeid (LIS).

– Trang port
Både legemiddelselskaper og helseforetak kan søke om unntak for legemidler, men Schem har varslet at terskelen for å få medhold er høy.

– Generelt kan jeg si at porten for å få innvilget unntak vil være relativt trang. Det vil gjelde for medikamenter med åpenbart bedre effekt, som helt snur prognosen for en sykdom eller som virkelig kan gi en betydelig helsegevinst, har Schem tidligere uttalt til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS