ADVARER: – Hvis man tar nødprevensjon med ulipristalacetat og starter opp med p-pille-bruk rett etterpå risikerer man å ødelegge effekten av nødprevensjonen, sier medisinsk ansvarlig lege ved Sex og samfunn-klinikken, Marius Johansen. Foto: Målfrid Bordvik

P-pille-bruk kan ødelegge effekten av angrepille

Kvinner som tar nødprevensjon bør avvente p-pille-bruk i fem dager, råder lege Marius Johansen ved Sex og samfunn-klinikken.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Nederst på Grünerløkka i Oslo ligger klinikken Sex og samfunn, som er Norges største klinikk for seksuell helse for personer under 25 år. Medisinskfaglig ansvarlig lege, Marius Johansen, møter mange unge jenter som jevnlig benytter nødprevensjon for å unngå uønsket graviditet.

Mange av disse bruker p-piller, men fordi de har glemt å ta en pille, vil de sikre seg ekstra med en såkalt angrepille som hindrer eggløsning.

Både levonorgestrel (Norlevo) og den nyere varianten ulipristalacetat (Ellaone) kan man i dag kjøpe reseptfritt på apoteket uavhengig av alder. Johansen har derfor en viktig oppfordring å komme med til farmasøyter og annet helsepersonell som er i kontakt med disse unge kvinnene.

– Ødelegger effekten
– Hvis man tar nødprevensjon med ulipristalacetat og starter opp med p-pille-bruk rett etterpå, slik vi hittil har rådet jentene å gjøre, risikerer man å ødelegge effekten av nødprevensjonen, sier Johansen.

Han viser til en studie fra Nederland, publisert i Human Reproduction i fjor høst, hvor 58 kvinner deltok. Den ene gruppen tok bare nødprevensjonen ulipristalacetat, mens den andre gruppen tok ulipristalacetat og fortsatte deretter på p-pillen desogestrel (Cerazette).

Fakta

*  Kvinner som har tatt nødprevensjon med ulipristalacetat bør vente minst 5 dager før hun starter med hormonell prevensjon. I tillegg bør hun rådes til kondombruk eller avholdenhet inntil hun kan stole på den hormonelle beskyttelsen fra prevensjonsmiddelet. Tidspunktet varierer, se nedenfor.* Kvinnen bør i tillegg ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, vil piller, p-ring, p-plaster eller p-stav raskt kunne seponeres. Det er heller ikke evidens for at kortvarig prevensjonsbruk vil skade fosteret.* Kvinner som starter med kombinasjons p-pille bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom i 7 dager (unntak for Qlaira som må brukes i 9 dager for effekt).* Kvinner som starer med gestagenpille bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom i 2 dager etter oppstart.* Kvinner som starter på p-ring, p-plaster eller p-stav bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt p-ring i 7 dager.* Det anbefales ikke å starte med p-sprøyte eller hormonspiral så lenge en ikke med sikkerhet kan vite om kvinnen ikke er gravid, og kvinner bør derfor vente på en negativ graviditetstest som kan tas tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet.Kilde: Metodeboken for seksuell helse, Sex og Samfunn: emetodebok.no

I den første gruppen var det bare én av kvinnene som fikk eggløsning i løpet av de første fem dagene, mens 13 av 29 kvinner fikk eggløsning i gruppen som også tok p-piller.

Endrer rådene
Selv om dette er en liten studie, mener Johansen at den bør legges til grunn som et «føre var»-prinsipp.

– Denne studien er kun utført på én type gestagen p-piller, men vi antar at også det å starte med andre typer hormonell prevensjon vil ha samme effekt. Foreløpig er vi derfor nødt til å endre rådene våre. Nå sier vi til jentene at dersom de har brukt Ellaone så må de ikke starte med prevensjon de fem første dagene, sier Johansen.

Også den britiske gynekologforeningens ekspertgruppe i Faculty of Sexual Reproductive Health (FSRH) har utstedt likelydende råd.

«De flinkeste» i risikosonen
For jenter som ikke bruker annen prevensjon enn nødprevensjon har ikke dette noe å si, mens jenter på p-piller er i faresonen.

– Vi ser at de flinkeste jentene som går på p-piller, men som glemmer den eller tar den for sent en dag eller to, tar nødprevensjon for sikkerhetsskyld. Når de da fortsetter med p-pillene etterpå kan disse ødelegge effekten av nødprevensjonen, samtidig som det går en til to uker før de igjen kan stole på p-pillene sine, sier Johansen.

Selv om produsentene tilrår nødprevensjon dersom man glemmer én kombinasjons p-pille, sier rådene i metodeboken fra Sex og samfunn, at man da skal ta to piller neste dag, én morgen og én kveld, og fortsette som før.

Metodeboken, som brukes av en rekke helsestasjoner landet rundt, er for første gang tilgjengelig også i elektronisk utgave. Den inneholder blant annet informasjon om oppstart av prevensjonsbruk etter bruk av angrepille og hvor lang tid det tar før man kan stole på p-pillen igjen (se faktaboks).

Støttes av SLV
– Det er nye data som tyder på at ulipristalacetat og desogestrel kan forstyrre og ødelegge effekten av hverandre, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Dette er ikke omtalt i preparatomtalen til verken Cerazette eller Ellaone, og derfor lite kjent blant leger og farmasøyter. SLV støtter rådene fra Sex og samfunn.

– Det fornuftige rådet er å vente fem dager med hormonell prevensjon og samtidig bruke annen prevensjon, for eksempel kondom, til man da har fått trygg prevensjon igjen, minimum ni dager, sier Madsen.

Han påpeker videre at effekten av begge nødprevensjonsmidlene på markedet kan bli redusert dersom kvinnen samtidig bruker legemidler som induserer enzymer i leveren, for eksempel epilepsimedisiner eller soppmedisiner.

– Det er veldig viktig at disse kvinnene har sikker prevensjon på forhånd fordi nødprevensjon kan virke dårligere, helst spiral. Legene bør søke i interaksjonsdatabasen for å skaffe seg kunnskap om dette, påpeker Madsen.

Ellaone størst i Norge
Ellaone kom på det norske markedet i 2010, og har nå overtatt det meste av salget på bekostning av konkurrenten Norlevo. Forskjellen er blant annet at Ellaone kan brukes inntil fem dager etter ubeskyttet samleie, mens Norlevo må brukes innen tre dager.

Det er ingen vektbegrensninger for Norlevo, slik man trodde i en periode. Ved bruk av Norlevo kan man fortsette å bruke p-piller som tidligere uten opphold. Et tredje alternativ for nødprevensjon er kobberspiral, som er den sikreste metoden der under en prosent av brukerne blir gravide. 

I juni 2016 ble det solgt 9127 pakker med Ellaone, mot 1428 pakker med Norlevo.

– Uansett hvilket preparat man bruker er det viktig å være tidlig ute, helst innen 12 timer, sier Madsen.

Powered by Labrador CMS