VIL HA FORTGANG: – Dette skal og må Helsedirektoratet få på plass. Jeg er klar over at de sier det vil bli vanskelig, men vi sier at de må klare dette. Vi må få opp vaksineringsgraden, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) om farmasøytrekvirering av influensavaksine i apotek. Foto: Vidar Sandnes

VIL HA FORTGANG: – Dette skal og må Helsedirektoratet få på plass. Jeg er klar over at de sier det vil bli vanskelig, men vi sier at de må klare dette. Vi må få opp vaksineringsgraden, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) om farmasøytrekvirering av influensavaksine i apotek.

Foto: Vidar Sandnes

Krever farmasøytrekvirering av influensavaksine til høsten

Helsedirektoratet har tidligere uttalt at det kan bli vanskelig å få på plass farmasøytrekvirering av influensavaksine til kommende influensasesong. – Dette må de få på plass, sier Sveinung Stensland (H).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utredet hvilke regelendringer som er nødvendige for at farmasøyter og annet relevant helsepersonell skal kunne rekvirere influensavaksine under 2020-2021-sesongen, som begynner til høsten.

Ifølge oppdraget fra HOD var direktoratets endelige frist for ferdigstillelse av forslag til regelverksendringer satt til 1. mai. Ferdigstillelse av eventuelle faglige anbefalinger, retningslinjer eller veileder er satt til 1. september.

Foreslo å flytte fristen
Men i et brev fra Helsedirektoratet til HOD datert 9. januar i år, skriver direktoratet at fristen er for kort ettersom planleggingen av neste års vaksiner allerede er i gang, og at vaksinebestillingene skal være inne til Folkehelseinstituttet (FHI) innen 1. mai.

«Ved behov for lovendring vil det også ta lenger tid. Vi har derfor foreslått at fristen flyttes til 31.desember 2020. Man vil da fortsatt ha god tid til å planlegge for sesongen 2021-2022», skriver direktoratet.

– Høie har sagt at dette skal på plass
Selv om de regulatoriske godkjenningene for en slik ordning ennå ikke er fastsatt, uttalte stortingsrepresentant og farmasøyt Sveinung Stensland til NTB i forrige uke at det vil bli mulig å få satt influensavaksine uten resept fra lege fra høsten av.

– Kan du bekrefte at farmasøytrekvirering av influensavaksine vil komme på plass til kommende influensasesong?

– Ja, Bent Høie har sagt at dette skal på plass, og da må vi stole på han. Dette har han også bekreftet skriftlig i et notat. I tillegg til å bekrefte at farmasøyter skal få rekvisisjonsrett, har han også bedt Helsedirektoratet og Legemiddelverket om at også andre yrkesgrupper bør få rekvisisjonsrett.

– Hvilke yrkesgrupper?

– Vi har ingen spesielle ønsker. Bent Høie har bedt direktoratet se nærmere på dette. Men det vil være naturlig å se til helsesykepleiere og andre grupper av sykepleiere. Dette må vi nesten komme tilbake til.

Stensland sier det er et uttalt mål at flere skal bli vaksinert, også flere enn de som er i risikogruppene.

– Vi må ha en høyest mulig dekningsgrad for influensavaksinering, og det er spesielt viktig nå, ettersom vi ikke vet når det vil kunne komme en ny koronabølge.

– De må klare dette
– Dere har ennå ikke fått på plass en forordning for farmasøytrekvirering. Helsedirektoratet mener det vil være vanskelig å få dette på plass til høsten. Kan dere da love at dette vil komme på plass denne influensasesongen?

– Dette skal og må Helsedirektoratet få på plass. Jeg er klar over at de sier det vil bli vanskelig, men vi sier at de må klare dette. Vi må få opp vaksineringsgraden, og vi mister tid. Nå har vi hatt to folkehelseministre som ikke gjorde så mye på vaksineområdet, og da er det godt å ha en handlekraftig Bent Høie tilbake for å ordne opp i ting.

– Når forventer dere at en forordning for farmasøytrekvirering er på plass?

– Vi har ikke satt noen dato, men det må skje i løpet av høsten. Dette må direktoratet fikse, og de må innse at det er Stortinget og departementet som bestemmer når dette skal på plass. Hvis vi skulle stoppet opp hver gang man sier noe er vanskelig, så hadde man ikke fått til en dritt, sier Stensland, og legger til:

– Stortinget har sagt det, og Bent Høie har bekreftet det. Nå må Helsedirektoratet gjøre jobben sin.

Powered by Labrador CMS