Avventer resultatene fra nye anbud

Anbudsrunder må gjennomføres for seks av syv legemidler som var oppe i Beslutningsforum, før det kan gis et klarsignal om bruk.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Syv legemidler var til vurdering i Beslutningsforum for nye metoders møte 12. desember. For seks av legemidlene ønsker Beslutningsforum å avvente resultatene av anbud i regi av Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) før de tar en beslutning.

For det syvende legemiddelet skal Legemiddelverket gjøre ferdig en metodevurdering.

Les avgjørelsene på nyemetoder.no

Hemofili
Flere legemidler for hemofil kan inngå i kommende LIS-anbud på koagulasjonsfaktorer, som lyses ut i løpet av januar. Dette gjelder Octotog alfa (Kovaltry) til behandling av hemofili A samt de tre legemidlene for hemofili B: Eftrenonacog alfa (Alprolix), Nonacog gamma (Rixubis) og Albutrepenonacog alfa (Idelvion).

Ikke-småcellet lungekreft
I dagens møte fikk også nivolumab et betinget ja til bruk for lungekreft, men forutsatt en lavere pris. Også her skal det utlyses nytt anbud for PD1-hemmerne.

Les saken her.

Hepatitt C
Grazoprevir/elbasvir (Zepatier) til behandling av kronisk hepatitt C genotype 1 og 4 kan inngå i kommende LIS-anbud som allerede er utlyst.

Fristen for å komme med tilbud er 5. januar.

Beslutningsforum utsetter vurderingen av et annet hepatitt-C-legemiddel, sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa). Bakgrunnen er at Beslutningsforum vil ta en felles beslutning når alle metodevurderingene på hepatitt C er ferdig.

Powered by Labrador CMS