ETTERLYSER DOKUMENTASJON: Administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen. Foto: Anette Andresen
ETTERLYSER DOKUMENTASJON: Administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen. Foto: Anette Andresen

Apotekforeningen: – Synd at fastlegene ikke vil anbefale Medisinstart

Foreningen mener imidlertid NFA må dokumentere påstanden om at tjenesten byr på mer forvirring enn oppklaring.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen mener det er beklagelig at fastlegene har trukket seg fra samarbeidet om veiledningstjenesten.

– Det er synd at de ikke vil anbefale pasientene sine å bruke Medisinstart. Det burde være mulig for allmennlegene og apotekbransjen å løfte frem denne tjenesten sammen, når vi har sett at den kan føre til riktigere legemiddelbruk, sier Lund.

– Hvordan kommenterer du innvendingen om at tjenesten kan føre til mer forvirring enn oppklaring hvis den gis uten legehenvisning?

– Det må nesten Norsk forening for allmennmedisin dokumentere. Vi har utviklet og dokumentert denne tjenesten, ikke basert på at den er gitt etter henvisning fra lege, men basert på at pasientene kan be om å få veiledningssamtaler etter å ha blitt gjort oppmerksom på tilbudet i apotek.

Rekrutterte i apotek
Lund viser til Medisinstart-studien som ble gjennomført fra 2014 til 2016. Her var det apotekene selv som rekrutterte deltakerne, blant kroniske hjerte- og karpasienter som hentet ut nye legemidler for første gang. Studien viste høyere etterlevelse hos dem som hadde hatt veiledningssamtaler i apotek, sammenlignet med kontrollgruppen. Han påpeker også at tjenesten ble godt mottatt blant pasientene som deltok i studien.

– Det er på denne bakgrunnen at Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Stortinget har sett at tjenesten kan ha god effekt, og ønsker å iverksette den, sier Lund.
Alternative informasjonsveier
– Helsedirektoratet mener det kan bli vanskeligere å informere om den nye tjenesten nå som NFA har trukket seg. Deler du den vurderingen?

– Ja, det blir mer utfordrende, men jeg vet at det diskuteres praktiske løsninger for å nå frem til legene med informasjon om tjenesten. Ut over det opplever jeg ikke at dette vil ha de helt store konsekvensene. I studien dokumenterte vi at tjenesten ga riktigere legemiddelbruk, og jeg tror vi klarer det nå også. For øvrig er jeg opptatt av at allmennlegene og apotekbransjen skal samarbeide på best mulig måte, og jeg ser frem til nye, elektroniske virkemidler som kan gjøre denne kommunikasjonen så god som mulig.

Medisinstart

Oppstartsveiledning, også kalt Medisinstart, går ut på at pasienter med kronisk hjerte- og karsykdom skal få tilbud om veiledningssamtaler med farmasøyter i apotek.Samtalene tilbys når pasientene påbegynner behandling med blodtrykksenkende, kolesterolsenkende eller blodfortynnende legemidler.Tjenesten er basert på Apotekforeningens Medisinstart-studie, som konkluderte med at etterlevelsen var høyere blant dem som fikk veiledningssamtaler enn i kontrollgruppen.I statsbudsjettet for 2018 besluttet Stortinget å innføre Medisinstart: Apotekene skal få refundert 225 kroner for hver veiledningssamtale de utfører, og hver pasient får tilbud om to samtaler. Tjenesten planlegges innført fra mai.
Powered by Labrador CMS