AVGJØR BRUK: Beslutningsforum tok stilling til fire legemidler på sitt møte mandag. Her fra møtet tidligere i år, fra venstre: Herlof Nilssen, Øystein Winge, Stig Slørdahl, Cathrine Lofthus og Lars Vorland. Arkivfoto: Lasse Moe Foto:

To ja og ett nei

Beslutningsforum sa ja til medisin for blødersykdom og MS, men nei til en kreftmedisin mot benmargskreft.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Flere legemidler stod på sakslisten da Beslutningsforum hadde møte mandag formiddag. Foruten nivolumab (Opdivo), som fikk ja til behandling av nyrekreft, fikk to andre også ja til bruk: Kovaltry (octotog alfa) til behandling av hemofili A (blødersykdom) og MS-medisinen Zinbryta (daclizumab), til bruk hos voksne med attakkvis MS.

Kovaltry inngår i det framtidige anbudet for faktor VIII-konsentrater. Det rimeligste legemiddelet i denne produktgruppen skal da foretrekkes.

På dagens møte i Beslutningsforum var det nok knyttet aller størst spenning til om PD1-hemmeren nivolumab (Opdivo), som fikk ja til bruk hos pasienter med avansert eller metastatisk nyrekreft.

Etter flere runder i Beslutningsforum, fikk legemiddelet nå klarsignal etter hurtig metodevurdering basert på ny anbudspris i år og nye studiedata.

Nei til benmargskreft
Derimot ble det nei for legemiddelet Emplicit (elotuzumab) til behandling av pasienter med myelomatose (benmargskreft). Beslutningsforum sa nei til bruk av elotuzumab i kombinasjon med lenalidomid og deksametason.

Kombinasjonen av de to sistnevnte er standardbehandling ved benmargskreft i dag. Trippelbehandling var bedre enn standardbehandlingen, men behandlingen må gjøres over lengre tid enn dagens behandling.

Fordi legemiddelet lenalidomid er svært kostbart, blir behandlingen ikke kostnadseffektiv, ifølge metodevurderingen, melder nyemetoder.no.

Lenalodomid er i dag finansiert under blåreseptordningen. Fra 1. mai i år blir finansieringen overtatt av helseforetakene. Det betyr mulighet for forhandlinger og anbud og eventuell prisreduksjon – og eventuelt ny vurdering i Beslutningsforum.

Aktuelt for 175 pasienter
Legemiddelverket har anslått at Emplicit kan være aktuelt for cirka 175 pasienter årlig, og har beregnet budsjettvirkningen for sykehusene til å være om lag 85 millioner kroner i det femte behandlingsåret.

Kostnaden per kvalitetsjusterte leveår (QALY) for trippelkombinasjon hvor elotuzumab inngår er ifølge Legemiddelverket på 2,0 millioner kroner med dagens priser (maks apotekenes utsalgspris, AUP).

Powered by Labrador CMS