RABATTER: LIS-anbudene bidrar til store kostnadsbesparelser, regnet som differansen mellom rabatterte priser og normalpris. Illustrasjon: Arkiv Foto:
RABATTER: LIS-anbudene bidrar til store kostnadsbesparelser, regnet som differansen mellom rabatterte priser og normalpris. Illustrasjon: Arkiv Foto:

Sykehusene sparte 2,5 milliarder

Aldri før har rabattene gitt gjennom LIS-anbudene ført til høyere beregnede besparelser for sykehusene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Her fremgår imidlertid ikke besparelsen som ligger i at nye pasienter starter opp med det rimeligste alternativet blant likeverdig behandling. Torfinn Aanes, Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)

De samlede rabattene oppnådd ved alle LIS-anbud for legemidler ved MS, kreft, revmatiske sykdommer, hudlidelser, inflammatoriske tarmsykdommer samt andre legemidler sykehusene bruker, utgjorde i fjor cirka 2,5 milliarder.

Det viser beregninger Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) har gjort.

Les også: Legemiddelfirmaer venter på anbudsresultaterDen beregnede besparelsen omfatter merverdiavgift, er regnet ut fra apotekenes innkjøpspris (AIP) og sammenlignet med normalpris.

Dette er den største besparelsen siden det første LIS-anbudet i 1995. For 2015 var besparelsene gjennom rabatter i LIS-anbudene beregnet å være på noe over 2 milliarder kroner.

Flere legemidler overføres
Stadig flere kostbare kreftlegemidler føres over fra folketrygden til finansiering over sykehusbudsjettene og inngår dermed i LIS-anbud.

– Fordi stadig flere legemidler inngår i anbudene på grunn av at sykehusene overtar finansieringen fra Folketrygden, blir besparelsene også høyere. Dette er et veldig høyt tall og utrolig bra. Her fremgår imidlertid ikke besparelsen som ligger i at nye pasienter starter opp med det rimeligste alternativet blant likeverdig behandling. Her ligger det også store besparelser. Dette har vi ikke regnet på, men uten tvil handler det om besparelser i flere hundre millioners klassen, sier Torfinn Aanes i LIS til Dagens Medisin.

– Hva er det som særlig gir store utslag?

– På basislegemidlene, hvor er det er mye generika (kopilegemidler, red anm.), har vi de største rabattene. Men også rabatten på TNF-hemmere, som samlet sett står for en høy omsetning, gir store utslag, svarer Aanes.

Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, har tidligere uttalt at Norge om noen få år kan spare anslagsvis 750 millioner kroner hvert år systematisk bytte til billigste legemiddel, enten dette er originallegemiddel eller biotilsvarende.

Mer enn i nabolandene
På LIS-møte nylig la Aanes frem Farmastat-tall som viser at var TNF-hemmeren Humira det legemiddelet med høyest omsetning i verdi sist år, med over 491 millioner kroner. Til sammenligning var salget av det billigste biotilsvarende (Inflectra) til TNF-hemmeren Remicade (infliksimab) på drøyt 207 millioner.

Det har vært biotilsvarende til Remicade i flere år. Også TNF-hemmeren Enbrel (etanercept) har biotilsvarende. Og biotilsvarende til Humira er ikke langt unna.

– I Norge bruker vi nå mye mer biotilsvarende infliksimab enn i Sverige og Danmark, regnet i antallet døgndoser. For eksempel kan vi behandle fem pasienter for revmatisme med infliksimab til samme kostnad som én pasient på Humira, poengterer Aanes.

Powered by Labrador CMS