VIL HA STØRRE LAGRE: Helsedirektoratet foreslår å øke lagerkapasiteten for utvalgte legemidler som er kritisk viktige for pasienter med langvarig legemiddelbehandling, som for eksempel insulin. Illustrasjonsfoto: GettyImages Foto:

Vil tredoble medisinlagrene

Helsedirektoratet foreslår å utvide beredskapslagrene for legemidler i Norge.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

I en ny rapport om legemiddelberedskap som Helsedirektoratet la frem fredag, foreslås det blant annet å øke lagerkapasiteten for utvalgte legemidler som er kritisk viktige for pasienter med langvarig legemiddelbehandling.

Fra 15 til 50
I dag lagres 15 utvalgte legemidler i beredskapslager, det vi si lagring utover ordinære salgslagre. Nå foreslår Helsedirektoratet å øke størrelsen på beredskapslageret til å omfatte 50 legemidler. Samtidig vil man øke volumet fra to til tre måneders omsetning av legemidlene som inngår i listen.

Bakgrunnen er at legemiddelmangel er et økende problem i Norge og i verden. Mangel på kritiske legemidler kan få alvorlige konsekvenser for enkeltpasienter og samfunnet.

– Det anses ikke som praktisk mulig å ha lagerkapasitet som demmer opp for alle legemiddelmangler, men større lagerkapasitet vil gi mer tid til å håndtere mangelsituasjonene som oppstår, skriver direktoratet i sin rapport.

– Viktig tiltak
Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk (SLV), støtter tiltaket.

– Utvidelse av beredskapslagrene er et viktig tiltak som gjør at vi i en vanskelig situasjon kan gi mange pasienter i Norge en tilfredsstillende behandling mens vi prøver å avhjelpe situasjonen på annen måte ved å få ytterligere forsyninger til Norge, sier Madsen til Dagens Medisin.

I en delrapport fra Helsedirektoratet er det foreslått hvilke 50 legemidler som skal inngå i beredskapsordningen, blant annet insulin, smertestillende og blodfortynnende legemidler. En ekspertgruppe har valgt ut legemidlene basert på erfaringer med mangelsituasjoner de siste årene.

Arbeidsgruppen påpeker at listen ikke nødvendigvis er fullstendig, og at det kan være behov for beredskapssikring av enda flere legemidler.

Løsning krever internasjonalt samarbeid
Det nye forslaget til legemiddelliste medfører en stor økning i lagermengde og økt kapitalbinding. Helsedirektoratet anbefaler at Legemiddelverket får i oppdrag å vurdere om dette skal finansieres på samme måte som i dag, det vil si gjennom en økning i AIP (apotekenes maksimale innkjøpspris) på én prosent for legemidlene.

Steinar Madsen i SLV sier rapporten om legemiddelberedskap inneholder mange gode tiltak.

– På det overordnede nivået er internasjonalt samarbeid viktig for å redusere problemet med legemiddelmangel, det er ikke noe Norge kan løse alene. I tillegg er nasjonale tiltak viktig for at vi i Norge skal være best mulig i stand til å hjelpe pasientene våre.

Powered by Labrador CMS