Legeforeningen og legepresident Marit Hermansen har nå vedtatt åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien. Foto: Vidar Sandnes

Har vedtatt krav til legene om åpenhet om honorarer

Legeforeningen har nå vedtatt krav om at leger må oppgi utbetalinger fra industrien.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Legemiddelselskapene offentliggjorde nylig sine utbetalinger til helsepersonell. Ettersom loven krever samtykke til offentliggjøring fra dem det gjelder, ble det i fjor utbetalt 7,5 millioner kroner i honorarer til ukjente helsearbeidere.

Legeforeningen uttalte i oktober at det ikke var aktuelt å sette inn tiltak blant sine medlemmer, for å øke andelen offentliggjorte utbetalinger, men snudde senere i saken, og sa at de ville vurdere nye grep for å øke åpenheten om utbetalinger.

Sent i desember vedtok Legeforeningens sentralstyre at det skal lages en strategi for åpenhet om honorarer. I forslaget til strategi heter det blant annet at foreningen skal ta initiativ til å revidere avtalen om samhandling mellom Legemiddelindustrien (LMI) og Legeforeningen, og her stille krav til åpenhet om honorarer.

Til Dagens Medisin opplyser Legeforeningen at de som et ledd i vedtaket, også skal ha dialog med Rådet for legeetikk.

Ifølge personopplysningsloven må man ha samtykke fra dem det gjelder dersom man skal offentliggjøre slik informasjon om enkeltpersoner.

Det betyr at flere millioner kroner årlig utbetales fra legemiddelindustrien til leger og annet helsepersonell som er ukjente for offentligheten.

Dagens Medisin har samlet de offentliggjorte overføringene fra legemiddelselskapene de siste tre årene. Klikk her for å søke i utbetalingene.

Powered by Labrador CMS