Velkommen til DM Pharma

I dag lanserer vi Dagens Medisin Pharma.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Med tre nyhetsbrev i uken ønsker vi å formidle de viktigste nyhetene for deg som jobber med legemidler – enten det er i apotek, for legemiddelindustrien, i den offentlige helsetjenesten eller helsemyndighetene. Vi ønsker også å være en debattarena, og vil med jevne mellomrom arrangere frokostmøter, med faglige oppdateringer og aktuelle debatter. Lanseringen av DM Pharma vil ikke svekke tilbudet du får gjennom Dagens Medisins øvrige kanaler. Nyhetsbrevene vil snarere være et supplement – en fordypning i legemiddelnyheter.

Vi vil strebe etter å holde deg oppdatert på de økonomiske, politiske og markedsmessige rammevilkårene på legemiddelområdet – enten du jobber med innovasjon og utvikling av nye medikamenter, salg og markedsføring, eller å sørge for at legemidlene blir riktig brukt. Det er knapt nok noen nyhetsmedier i Norge som følger legemidler tett. Samtidig befinner vi oss i en tid da det er lett å finne argumenter for at temaet fortjener en mer inngående nyhetsdekning enn det får i dag. Vi mener derfor tiden er inne for et spesialisert nyhetsmedium for legemidler.

I fjor varslet regjeringens legemiddelmelding en rekke endringer på legemiddelområdet. Imidlertid er det først når tiltakene iverksettes i løpet av de kommende månedene og årene at vi vil se hvilke konsekvenser meldingen får for dem som jobber med legemidler – om meldingen holder hva den lover, og om tiltakene har den forventede effekten.

Samtidig nevnes helseindustri generelt – og legemidler spesielt – stadig i diskusjoner om hva Norge skal leve av etter oljen. Det er bred politisk enighet om at Norge har store nasjonale fortrinn når det gjelder å skape nytt næringsliv av legemiddelinnovasjoner. Det er imidlertid ingen tvil om at legemiddelinnovasjoner – enten de skjer i innland eller utland – skaper nye utfordringer, når det gjelder blant annet pris og tilgjengelighet.

I tillegg står vi overfor en eldrebølge, og riktig legemiddelbruk er nødt til å være en del av løsningen for å hindre overfylte sykehus. Det synes allerede å ha kommet en erkjennelse av at farmasøyter – som de fremste legemiddelekspertene – har en større rolle å spille i denne sammenhengen, enten ved å tilby nye apotektjenester som kan avlaste den offentlige helsetjenesten, eller ved å få nye og utvidede oppgaver i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Dette er bare noen av temaene og tendensene som illustrerer behovet for en mer inngående nyhetsdekning og en debattarena rettet spesifikt mot dem som daglig jobber med legemidler. Det er også temaer der DM Pharma har ambisjoner om å være nyhetsledende.

I møtet med denne oppgaven ser vi med stor ydmykhet på den kunnskapen og ekspertisen som finnes blant fagfolkene på legemiddelområdet. Vi vet at vi allerede ved lansering har flere sentrale aktører fra næringsliv, fag- og interesseorganisasjoner og helsemyndigheter blant abonnentene. Terskelen for å kontakte redaksjonen skal være lav, og vi vil motta med stor takk alle tilbakemeldinger på journalistikken vår, samt innspill om temaer eller konkrete saker som fortjener å settes på dagsordenen.

God lesing!

Dette blogginnlegget ble opprinnelig publisert på Dagens Medisin Pharma.

Powered by Labrador CMS