Gunn Marit Helgesen i KS.  Foto: Per Corneliussen

Gunn Marit Helgesen i KS. 

Foto: Per Corneliussen

KS: – Vi må få tilbake troen på fastlegeordningen

Kommunesektorens interesseorganisasjon er fornøyd med statens beslutning om å bedre fastlegeordningen. De mener det er viktig å få troen tilbake på ordningen.

Publisert

– Det er helt nødvendig for å snu en negativ utvikling, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i kommunesektorens interesseorganisasjon KS i en pressemelding

Torsdag meldte regjeringen at fastlegeordningen skal gjennomgås av et ekspertutvalg, som deretter skal gi konkrete forslag til tiltak for å styrke ordningen.

– Nyheten er svært etterlengtet, og det haster å komme i gang om vi skal redde fastlegeordningen. Merkostnadene kommunene har knyttet til fastlegeordningen, øker betydelig hvert eneste år. Dette er penger som kunne vært brukt på andre formål, sier hun.

Store forventninger

Ekspertutvalget skal levere første rapport med foreløpige vurderinger og anbefalinger innen 1. desember 2022. Den endelige rapporten leveres innen 15. april 2023. Regjeringen tar deretter med seg innspillene de får, inn mot statsbudsjettet for 2024.

– Kommunene har store forventninger til statsbudsjettet for 2023, og til at ekspertutvalget neste år klarer å jobbe fram gode løsninger som får betydning for budsjettet i 2024, sier Helgesen.

Lite endret ordning

Fastlegeordningen har vært lite endret på 20 år, ifølge KS. Samtidig opplyser regjeringen at utfordringene i fastlegeordningen har økt over tid. Situasjonen er at fastlegene har høy arbeidsbelastning, at unge leger ikke søker seg til ordningen, og at stadig flere kommuner opplever rekrutteringsutfordringer.

Ekspertutvalget skal blant annet gi regjeringen konkrete forslag til både organisering og finansiering av fastlegeordningen.

– Det er viktig å gi kommunene handlingsrom til å velge den driftsformen de mener de er mest tjent med, enten det er fastlønn eller næringsdrift, mener Helgesen.

Powered by Labrador CMS