200.000 i live etter å ha fått kreft

Det er ikke bare bedre behandling som gjør at flere overlever kreft, men også at stadig flere får sykdommen.

Publisert

Rundt 200.000 nordmenn har overlevd eller lever med sin kreftsykdom, viser tall fra Kreftregisteret.

– At så mange nå overlever kreft skyldes bedre behandling, men også at det blir flere som får kreft på grunn av et økende antall eldre i befolkningen, sier overlege Tom Børge Johannesen til Dagens Medisin.

Han er nestleder i Kreftregisterets registeravdeling som til enhver tid holder kontroll med hvor mange som har kreft og som overlever denne folkesykdommen.

Leukemi i særstilling
Brystkreft, prostatakreft og føflekkreft er de kreftformene der flest var i live ved årets slutt i 2009, etter tidligere å ha fått sykdommen. I løpet av de ti foregående årene har antallet i live etter diagnosen økt med 110 prosent for leukemi, 101 prosent for prostatakreft og 86 prosent for tynntarmkreft.

Ved andre kreftformer går antallet i live etter behandling ned på grunn av lavere hyppighet av sykdommene, slik som ved magekreft, Karposis sarkom og leppekreft.

Mange lever mer enn fem år
Kreftregisterets tall viser at antallet nordmenn som enten lever med eller har overlevd sin kreftsykdom økte med over 60.000 fra 1999 til 2009. Rundt 60 prosent av disse har levd lengre enn fem år fra diagnosen, og mange av dem er blitt helt friske.

– Det er gledelig at stadig overlever sin kreftsykdom. I tillegg er det medisinske framskritt som fører til at de som ikke blir friske, kan leve lengre med kreft enn tidligere og oppleve langt høyere livskvalitet, sier Johannesen videre.

Les mer på Kreftregisterets nettsider

Powered by Labrador CMS