UVERDIG: – Jeg synes ikke dette er en verdig måte å behandle pasienter på. Så lang svartid ville ikke blitt tolerert i det private, sier kreftpasient Eline Rostock Rødseth.

Foto: Vidar Sandnes

Måtte vente over åtte måneder på svar i klagesak

Kreftpasient Eline Rostock Rødseth ventet nesten ni måneder på å få svar på sin klage på avslag på behandling. – Vi erkjenner at saken burde ha vært behandlet raskere fra vår side, svarer assisterende avdelingsdirektør Eskil Lobben ved Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dagens Medisin har tidligere omtalt saken til en kreftpasient som har søkt om å få videreført kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus, men fått avslag. Pasienten sendte en klage til både sykehuset og Statsforvalteren i Oslo og Viken 21. januar i år.

Over åtte måneder senere kom svaret der sykehusets beslutning ble opphevet.

– Det er klart at saken har vært en veldig påkjenning mentalt og psykisk, sier pasienten, Eline Rostock Rødseth, til Dagens Medisin.

Hun opplevde at det var vanskelig å få avklaringer om hva som skjedde med klagen etter at den ble sendt inn, og er kritisk til at hun ikke fikk svar på sin klage før i midten av oktober.

–Jeg synes ikke dette er en verdig måte å behandle pasienter på. Så lang svartid ville ikke blitt tolerert i det private, sier Rødseth.

Erkjenner for treg behandling

Det er Statsforvalterens oppgave å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester i fylkene. Pasienter som mener at pasientrettighetene deres ifølge lov om pasient- og brukerrettigheter, ikke er oppfylt, kan klage til Statsforvalteren.

– Vi har forståelse for at pasienten er kritisk til saksbehandlingstiden, og erkjenner at saken burde vært behandlet raskere fra vår side, svarer Eskil Lobben.

Han er assisterende avdelingsdirektør i helseavdelingen ved Statsforvalteren i Oslo og Viken og svarer på Dagens Medisins spørsmål via e-post.

Saken til Rødseth er imidlertid langt fra den eneste saken det har tatt tid å svare ut.

Gamle saker

300 klagesaker hadde ligget hos Statsforvalteren i Oslo og Viken i mer enn tre måneder ved utgangen av mars i år. Samtidig var hele 465 tilsynssaker eldre enn seks måneder.

Nylig satte Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet i gang et eget prosjekt for å bedre situasjonen, kalt «Nasjonalt restanseprosjekt».

– Vi har over tid hatt store utfordringer med at vi har fått et stort antall klage og tilsynssaker. Dette har ført til at restansene og saksbehandlingstiden har økt. Prosjektet har som formål å ferdigbehandle de eldste sakene og samtidig bidra til en varig løsning på disse utfordringene, sier Lobben.

Prosjektet ledes og koordineres av Statens helsetilsyn.

Flytter saker

Et av tiltakene i prosjektet har vært at klagesaker eldre enn tre måneder blitt overført til andre statsforvalterembeter.

Dette skjedde i Rødseths tilfelle, hvor saken ble behandlet av Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 

296 klagesaker er så langt overført til andre statsforvalterembeter.

Også tilsynssaker har blitt satt over til sette-statsforvaltere eller en egen prosjektgruppe.

«Omtrent lik saksbehandlingstid»

Statsforvalterembetene måles på median saksbehandlingstid.

– Foreløpig median saksbehandlingstid for sakene vi har i restanse p.t. er seks måneder for tilsynssaker og tre måneder for klagesaker, sier Lobben. 

Median er den verdien av en variabel som ligger midt i det statistiske materialet. I dette tilfellet vil det si at halvparten av klagesakene har kortere saksbehandlingstid enn tre måneder, og halvparten har lengre saksbehandlingstid. 

Til tross for overføringen av helsesaker, sier Lobben:

– Den mediane saksbehandlingstiden er nå omtrent lik som den var da prosjektet startet opp, sier direktøren.

Færre gamle saker

Direktøren viser imidlertid til at det er blitt færre av de «eldste» sakene.

  • Nå er antallet klagesaker som har blitt liggende i mer enn tre måneder nede på 185 klagesaker.
  • Fortsatt er 348 tilsynssaker eldre enn seks måneder.

– Vi jobber kontinuerlig med å løse sakene bedre og raskere, men det vil alltid ta tid før vi ser mer varige resultat av dette.

– Er det å forvente at en pasient som klager på avslag på videre behandling i sykehus må vente i over åtte måneder på et svar fra statsforvalteren også i fremtiden?

– Som nevnt er foreløpig median saksbehandlingstid tre måneder for klagesaker per i dag. Videre gjøres det konkrete vurderinger og prioriteringer i hver enkelt sak, og den som klager får tilsendt et foreløpig svar etter at vi har mottatt saken. Her fremgår det hva som er forventet saksbehandlingstid.

– Handler om liv og død

Pasient Eline Rostock Rødseth synes det er positivt at Statsforvalteren skal orientere personer som klager om forventet saksbehandlingstid. Hun mener likevel at tre måneder er en lang saksbehandlingstid.

– Én ting er at det går an å vente på en hofte- eller en kneoperasjon, men i saker som dette, som handler det om liv og død, er det veldig lang tid. Her risikerer man nærmest at pasienten dør i mellomtiden.

Powered by Labrador CMS